Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №267» Дніпропетровської міської ради
Освітні програми та приоритетні завдання

Приоритетні програми:

 

 Освітня програма «Дитина в дошкільні роки»

 Парціальні програми:

«Казкова фізкультура» М.М.Єфименко

«Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.В.Лохвицька.

«Дитяча хореографія» А.С.Шевчук.

 

Приоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

І. Продовжувати роботу за обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (третій етап) через:

- формування системи роботи над проблемою;

-визначення основних ідей;наукове обґрунтування інновацій;

-спрямованняроботи творчої групи педагогічних працівників та інших спеціалістів за темою дослідження на розробку оригінальної структури (моделі) соціалізуючого освітнього простору;

-укладання угоди про спільну  діяльність з усіма соціальними партнерами, які дадуть згоду бути суб’єктами освітнього соціалізуючого простору;-

накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності;-проведенняпоточного оцінювання виконаня завдань, що дозволить вчасно здійснити якісну корекцію та з’ясувати об’єкти, які варто розвивати особливо

 

 «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації  Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»:

 

І.1. Продовжити  впровадження та використання сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників.

 

І.2. Продовжити вдосконалювати роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей та активізації творчого потенціалу педагогів.

 

І. 3. Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил здорового способу шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.

 

1.4. Продовжувати роботу з налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу