Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №267» Дніпропетровської міської ради
Робочий навчальний план

ІІ. Методична робота з кадрами.

 

№п/п

Зміст роботи

Строки

Відповідальний

Примітка

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

1

Направити на курси педагогів, які повинні пройти курси підвищення кваліфікації при ДОІППО у 2017-18 н.р : Пірог Н.О., Романенко Л.Ф., Самосенко Ю.В.

впродовж року

методист

 

2.

Забезпечити завданням педагогів які будуть підвищувати кваліфікацію у 2017-2018навчальному році

впродовж року

 методист

зошити із самоосвіти

3.

Створити умови щодо виконання після курсових завдань педагогам дошкільного навчального закладу.

впродовж року

 

тематика

4

Заслухати звіти педагогів, що пройшли курси,на нараді при завідуючій.

грудень-січень

вихователь- методист

зошит самоосвіти

5.

Зобов’язати педагогів відвідувати методичні об’єднання

впродовж року

методист

графік

6

 

Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями

щомісяця

методист, творча група

зошит з самоосвіти

7

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

 

1 раз на квартал

зав.ДНЗ, методист

оглядово-оперативний

8

Здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи

 

впродовж року

методист

зошит з самоосвіти

9.

З метою підвищення якості освітнього процесу

проводити взаємовідвідування занять між колегами

впродовж року

педагоги ДНЗ

взаємовідвідування, звіт на нараді, зошити з самоосвіти

 З метою підвищення якості атестації педагогічних працівників:

1

Видати наказ по ДНЗ пропідготовку та проведення чергової атестації педагогічних працівників

до 20.09.

вересня

завідувач

наказ

2

Заслухати творчі звіти педагогів, що атестуються:

21 лютого

завідувач

 

3

Вивчити систему роботипедагогів, які підлягають атестації:

до 15 березня

атестаційна

комісія, завідувач

звіт, протоколи

4

Атестувати в поточному навчальному році наступних педагогів

до 01 квітня

атестаційна

комісія

наказ, протоколи

5

Написати характеристики на педагогів , що атестуються

не пізніше 10 днів до атестації

завідувач

 

6

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та довести до відома всіх членів педагогічного колективу.

до 01 квітня

завідувач

наказ

 З метою підвищення ефективності самоосвіти:

1

Оновлювати і поповнювати фонд довідкової і методичної літератури;

упродовж року

вихователь-методист

 

2

Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки літератури» та консультації - огляди

перший вівторок кожного місяця

завідувач,

вихователь-методист

зошит із самоосвіти

3

Провести індивідуальні співбесіди-консультації щодо визначення тем самоосвіти та пріоритетних напрямків роботи на поточний навчальний рік

з 11.09 по 15.09

завідувач,

вихователь-методист

рекомендації

4

Провести вибірковий аналіз ведення зошитів із самоосвіти

з 11.12-15 по12.17

вихователь-методист

довідка, рекомендації

З метою підвищення психологічної компетенції педагогів ДНЗ

1

Сприяти роботі постійно діючому консультативному пункту «Зростаємо разом»: проблеми розвитку, навчання та виховання дітей раннього ідошкільного віку

 

завідувач,

практичний психолог

зошит із самоосвіти,

рекомендації

Педагогічні ради

1

Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2017 – 2018 навчальний рік.

· «Про організацію роботи вдошкільних навчальних

закладах у 2017/2018навчальному році.» (Лист МОН від 13.06.2017 № 1/9-322)

· Про створення умов ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (Лист МОН України від25.07.2016 р. №1/9-396);

· Про підсумки літньоговідпочинку та оздоровлення дітей у дошкільному закладі.

· Обговорення і затвердження плану та пріоритетних напрямів роботи на 2017-2018 навчальний рік.

· Огляд-коментар сучасної нормативної бази, методичної літератури, інтернет-публікацій з питань організації освітнього процесу в дошкільному закладі

· Презентація, затвердженняосвітніх програм (додатковихкомплексних, парціальних) для навчально-виховної роботи на 2017-2018 н.р.

· Затвердження форми планування освітньо-виховного процесу; розкладу організованих форм життєдіяльності дітей, занять, графіку роботи гуртків.

· Затвердження складупедагогічної ради, вибори

секретаря педагогічної ради.

до 31 серпня  2017року

вихователь-методист

Первій Т.О.

 

завідувач Дригола С.О.

 

 

вихователь Копієвська І.В.

 

 

 

завідувач Дригола С.О.

 

 

вихователь-методист Первій Т.О.

 

вихователь Пірог Н.О.

 

 

 

 

 

вихователь-методист Первій Т.О.

 

 

вихователь-методист Первій Т.О.

 

 

інформація, довідка

 

інформація, рекомендації

 

 

 

 

 

аналіз, обговорення

2

Про фінансово - економічне виховання дошкільників

·Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація)

·Про шляхи та умови соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників (інформація, методичні рекомендації)

·Про особливості формування ощадливості у дітей дошкільного віку (методичні рекомендації)

·Про гру-стратегію як засіб фінансово-економічного виховання дошкільників. (презентація досвіду роботи)

·Про взаємодію педагогів і батьків у вирішенні завдань економічного виховання (дискусія)

·Про діагностичну роботу з вивчення рівня сформованості основних економічних знань, уявлень та вмінь у дітейстаршого дошкільного віку (контрольно-аналітичнадовідка)

· Презентація освітніх проектів за темою «Дітям про економіку, енергозбереження та заощадливість»

листопада

2017 року

 

Завідувач Дригола С.О.

вихователь

 

вихователь

 

практичний психолог

 

 

вихователь

 

 

вихователь-методист

 

вихователі груп

 

інформація

 

 

доповідь, методичні рекомендації

 

 

інформація, довідка

3

Про формування у дошкільників здоров’язбережувальної компететності:

· Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація)

·  Про актуальність проблеми формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності

· Репрезентація методичного посібника Т.Андрющенко «Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку»

 · Про формування життєвих навичок, що сприяють фізичному здоров’ю (здосвіду роботи);

· Про формування життєвих навичок, що сприяють соціальному здоров’ю (з досвіду роботи);

· Про формування життєвих навичок, що сприяють духовному та психічному здоров’ю (з досвіду роботи);

· Про просвітницьку роботу з батьками щодо формування у дітей здоров’язбережувальної компетентності (з досвіду роботи)

· Аналіз стану освітньої роботи з формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності

· Аналіз захворювання та харчування дітей за 2017 рік та обговорення проекту плану фізкультурно-оздоровчої роботи на 2017

 лютий

2018 року

 

 

завідувач Дригола С.О.

 

 

завідувач Дригола С.О.

 

вихователь-методист Первій Т.О.

 

вихователь Романенко Л.Ф.

 

вихователь Василевська В.В.

вихователь Пірог Н.О.

 

вихователь Панасюк  Н.В.

 

 

 

завідувач Дригола С.О.

 

медична сестра Ганжа М.О.

 

 

інформація

 

 

інформація

 

інформація

 

 

презентація

досвіду роботи

презентація

досвіду роботи

презентація

досвіду роботи

 

 

 

 

інформація

 

інформація

 

4

Про результативність освітньої роботи з дошкільниками

· Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація )

· Про виконання річного плану (в роботі з дітьми, батьками, педагогами );

· Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі;

· Про виконання творчих планів

· Про результати моніторингу сформованості основних рухів у дітей

· Про результати педагогічної діагностики щодо показників життєвої компетентності (результати моніторингу)

· Про участь педагогів в методичній роботі закладу

· Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній період.

травень 2018 року

 

завідувач Дригола С.О.

 

 

вихователь-методист Первій Т.О.

практичний психолог Шайда Г.В.

вихователь-методист Первій Т.О.

фізичний керівник Погосян М.Г.

 

завідувач Дригола С.О.

 

 

вихователь-методист Первій Т.О.

 

 

інформація

 

 

інформація

 

 

 

інформація

 

інформація

 

 

інформація

 

 

інформація

 

 

Семінари та семінари-практикуми:

1

 

Практичний семінар  «Сучасні вимоги доперспективне планування освітньої роботи за чинними Програмами:

· Структура перспективного плану

· Зміст основних розділів перспективного плану

· аналіз типових помилок в роботі педагогів при плануванні освітнього процесу з дошкільниками.

 

 

 

вересень

 

 

 

вихователь-

методист

 

 

план семінару,

методичні

рекомендації

2

Семінар з елементами тренінгу «Запобігання конфліктам у педагогічному колективі»

жовтень

практичний

психолог

план та матеріали

семінару, роздатковий матеріал

3

Семінар педагогічна майстерня: Презентація творчих доробків педагогів щодо ефективних форм та методів національно- патріотичного виховання дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу

грудень

Вихователь-методист, вихователі

план та матеріали

семінару, мультимедійні

презентації

4

Семінар – практикум:

«Знання особливостей комунікації дитини –запорука успішної взаємодії з нею»

січень

2018 року

практичний психолог Шайда Г.В.

план та матеріали семінару, роздатковий матеріал

5

Семінар-дискусійний клуб

«Шляхи оптимізації ігрової діяльності дошкільників як засобу формування увихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії» (обмін досвідомроботи)

лютий

2018 року

вихователь-методист Первій Т.О.

план та матеріали семінару, роздатковий матеріал

6

З метою подолання деструктивних емоцій -Година психологічного розвантаження з педагогами

березень

2018 року

практичний психолог Шайда Г.В.

план та матеріали до семінару

 

Консультації:

1

Методичні рекомендації  щодо складання плану робот из підвищення професійного рівня на навчальний рік

вересень 2017

вихователь- методист

тези матеріалів

2

Формування економічного досвіду у старших дошкільнят

жовтень

вихователь- методист

 

3

Вимоги до ігрового предметно-розвивального середовища в групі:сучасні підходи

листопад

вихователь- методист

тези матеріалів

4

Фізичний розвиток вованців у группах раннього віку

грудень

вихователь- методист

тези матеріалів

5

Психолог педагогічне спілкування як компонент педагогічної майстерності вихователя

січень

вихователь- методист

тези матеріалів

6

Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників

 

лютий

вихователь- методист

тези матеріалів

7

Профілактика комп'ютерної залежності у дитини («пр. психолог: д/с» 3\2016).

березень

вихователь- методист

тези матеріалів

8

Формування пізнавльного розвитку дошкільника

квітень

вихователь- методист

тези матеріалів

9

По організації й оформленню куточка для батьків у групах дошкільного закладу

травень

вихователь- методист

тези матеріалів

 Колективний перегляд педагогічного процесу:

1

Перегляд організованих форм життєдіяльності дітей:

 

 

 

2

Панорама перегляду освітньої роботи з дошкільниками в рамках творчих проектів «Дітям про економіку, енергозбереження та заощадливість»:

 

листопад 2017

вихователі груп

конспекти занять, методичні доробки

3

Заняття – гра «Стежками рідного краю» (патріотичне виховання)

листопад

вихователь 

Пірог Н.О. (сер.вік)

Романенко Л.Ф. (ст.вік)

 

сценарій заняття,

методичні доробки, фотозвіт

4

Інтегроване заняття «Що робить людину людиною, або спілкування в нашому житті»

листопад

вихователь

Василевська В.В. ( мол.вік)

Копієвська І.В. (сер.вік)

 

сценарій заняття,

методичні доробки, фотозвіт

5

Колективна робота зі старшими дошкільниками по створенню колажу «Не витрачай енергію марно – буде майбутнє чудовим і гарним»

 

вихователі груп

сценарій заняття,

методичні доробки, фотозвіт

6

Інтегроване заняття  «Природні ресурси та дбайливе ставлення до них»

 

вихователі груп

сценарій заняття,

методичні доробки, фотозвіт

Огляди - конкурси:

1

Огляд- конкурс розвивального середовища щодо створення умов реалізації завдань національно-патріотичного виховання дошкільників

вересень 2017 року

завідувач, вихователь- методист

узагальнені

матеріали

2

Конкурс – презентація професійної майстерності

«Родзинки моєї творчості» (краще заняття з

патріотичного виховання дошкільників)

січень 2018 р.

творча група

Узагальнені матеріали

3

Огляд-конкурс «Квітник, огород на підвіконні»

березень 2018 р.

завідувач, вихователь-методист

узагальнені

матеріали

4

Огляд-конкурс «Ландшафтний дизайн групових майданчиків»

до 15.09. 2018 року

завідувач,

вихователь-методист

узагальнені

матеріали

Педагогічні виставки:

1

Організувати фото вернісаж:

«Я люблю свою Україну» (здосвіду організації патріотичного виховання дошкільників)

січень

року

завідувач, вихователь-методист

довідка, наказ

2

“Мій педагогічний досвід!” (виставка узагальнених матеріалів, педагогів, що атестуються).

квітень

року

завідувач,  вихователь-методист

ширми, папки,

брошури

Тижні безпеки:

 

1

Увага! Діти на дорозі!

вересень,квітень

завідувач, пр. психолог, вихователі, вихователь-методист, фіз.керівник,муз.керівник

наказ

2

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

жовтень,

квітень

завідувач, пр. психолог, вихователі, вихователь-методист, фіз.керівник,муз.керівник

наказ

Тематичні тижні:

1

Олімпійський тиждень

вересень

завідувач, пр. психолог, вихователі, вихователь-методист, фіз.керівник,муз.керівник

наказ

2

Тиждень толерантності

листопад

практичний психолог

заходи

3

Всеукраїнський тиждень права «Свої права ти, друже, знай, їх цінуй та захищай»

листопад-грудень

завідувач, пр. психолог, вихователі, вихователь-методист, фіз.керівник,муз.керівник

заходи

4

Тиждень здоров’я

січень

завідувач, пр. психолог, вихователі, вихователь-методист, фіз.керівник,муз.керівник

наказ

 

Тиждень української мови

(21.02. – Міжнародний день

рідної мови)

лютий

завідувач, пр. психолог, вихователі, вихователь-методист, фіз.керівник,муз.керівник

наказ

Дні здоров’я в ДНЗ

1

 

Остання середа кожного

місяця:

27 вересня

25 жовтня

39 листопада

27 грудня

24 січня

28 лютого

28 березня

25 квітня

вихователі, фізичний керівник

Календарний

план

 

 

ІІІ.ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

Комплексне вивчення

1

 

Рівень сформованості компетентності дітей за освітніми лініями БК та чинних Програм (до педагогічної ради).

-Соціально-психологічна та емоційно-вольова готовність старших дошкільників до навчання в школі (до педагогічної ради)

травень

січень,

 

 

травень

 

завідувач, вихователь -методист

психолог

 

довідка, наказ

довідка, рекомендації

 

Готовність груп до нового навчального року: атестація робочих місць ( до наради при завідуючій

з 18 вересня

по 22 вересня

завідувач, методист

довідка, наказ

Тематичне вивчення

1

Аналіз рівня сформованості основних економічних знань,  уявлень та вмінь у дітей старшого дошкільного віку (діагностичне дослідження до педагогічної ради).

з 23 жовтня

по 27 листопада

Практичний психолог,

вихователь -методист

довідка

2

3

Аналіз стану освітньої роботи з формування у дошкільників здоров’язбережувальної компететності (до педагогічної ради).

січень

вихователь -методист

довідка

4

Медико - педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики і занять з фізкультури

лютий

завідувач, вихователь -методист,

медична сестра

довідка, наказ

5

Аналіз організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку (до педагогічної ради).

квітень

завідувач,

вихователь -методист

довідка, наказ

Вибіркове вивчення

1

Стан ведення ділової документації вихователів, практичного психолога, музичного керівника,

фізичного керівника, керівника гуртка

з 02 жовтня

по 06 жовтня

вихователь - методист

довідка

2

Дотримання санітарних та гігієнічних вимог в групах та на харчоблоці(оглядово-оперативний контроль, до наради при завідуючій).

вересень

завідувач,  ст. медсестра

інформація, наказ

3

Дотримання графіків роботи різними категоріями працівників ДНЗ (оглядово-оперативний контроль, до відома).

1 раз на місяць

завідувач

інформація, за необхідністю наказ

4

Аналіз відвідування дітьми групп та стан наповнюваності груп

І раз на місяць

завідувач

інформація, за необхідністю наказ

5

Якість організації рухливих та спортивних ігор і малих форм активного відпочинку.

1 раз на місяць

завідувач, вихователь -методист

інформація

6

Якість проведення Днів здоров`я, спортивних свят та розваг

1 раз на місяць

завідувач, вихователь -методист

рекомендації

7

Якість організації та проведення ранкової гімнастики.

2 рази на рік

завідувач, вихователь -методист

рекомендації

8

Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей

1 раз на місяць

вихователь -методист

картка

9

Аналіз харчування дітей

1 раз на місяць

завідувач, ст. медсестра

заходи за необхідністю

10

Аналіз захворювання дітей

1 раз на місяць

завідувач, ст. медсестра

заходи за необхідністю

11

Готовність педагогів до роботи (оперативна оцінка, до відома)

за необхідністю

вихователь -методист

інформація, рекомендації

12

Проведення свят і розваг з дітьми

листопад,  січень,

травень

завідувач, вихователь -методист

інформація, рекомендації

 

13

Аналіз планування освітньої роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників (до методично їгодини

грудень

вихователь-методист

інформація, рекомен-

14

Аналіз планування та проведення Тижня безпеки

квітень

вихователь-методист

інформація

15

Аналіз організації та проведення гурткової роботи

травень

вихователь-методист

довдка, рекомендації

 

 

 

 

ІV.ОРГАНІЗЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

Взаємодія дошкільного закладу з сім’єю

1

Узгодити тематику групових батьківських зборів на нараді при завідуючій

до 11 вересня

завідувач, вихователі груп

плани роботи

2

Включити до планів роботи з родинами проведення консультацій – порад для батьків практичного психолога «Дитинство має бути щасливим, або як уберегти дитину від негативних переживань»

до 11 вересня

вихователі груп

окремий план та графік проведення

3

Включити до тематики батьківських зборів питання: національно – патріотичного виховання, фінансово- економічного виховання дошкільників, формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників

до 11 вересня

вихователі груп

 

З метою просвітницької роботи з батьками:

4

Через індивідуальні та індивідуальні-групові форми роботи ознайомити батьків,або осіб, які їх замінюють, з документами, що регламентують діяльність дошкільного закладу

 

завідувач, вихователі груп

бесіди, консультації, інформаційні стенди

 

Ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з правилами прийому дітей до дошкільного закладу

під час прийому дітей

завідувач,  практичний психолог

бесіди,  пам’ятки

З метою пропагування освітньої діяльності закладу:

1

Надавати батькам інформацію про умови перебування дітей в ДНЗ; історію, досягнення та традиції закладу через інформаційні стенди з фотоматеріалами, буклети, інтернет –сайт ДНЗ,

постійно

завідувач,  вихователь- методист, практичний психолог, вихователі груп

інформаційні та презентаційні стенди, веб-сайт, групи в соціальних мережах

2

Організовувати екскурсії по ДНЗ В День відкритих дверей

щоквартально

завідувач, вихователь-методист

графік

3

Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до річних завдань із основних напрямів роботи закладу

упродовж

року

завідувач, вихователь-методист,

практичний психолог

інформаційні та презентаційні стенди

4

Організовувати перегляд різних форм роботи з дітьми через проведення Днів відкритих дверей за темами:

«Маленькі таємниці великої економіки та чарівний світ енергозбереження»

 «Це моя Україна, що як тато і мама, одна»

 

 

 

жовтень

 

лютий

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

План проведення

З метою визначення потреб родин та особливостей виховання дітей у сім’ях:

1

Шляхом вивчення документіві початкових відомостей про дитину, яка поступила до ДНЗ,  анкетування, індивідуальних співбесід вивчити та зробити аналіз соціально-педагогічних факторів сімейного виховання дітей (відомості про батьків, їхній вік,  освітній рівень, місце роботи, житлові умови, склад сім`ї, тип сім`ї, проблемисімейної педагогіки та інш.).

до 11 вересня 2017 року

вихователі груп , пр..психолог

 

2

Виявити та поновити банк даних дітей соціально незахищених, пільгових і вразливих категорій;  спланувати індивідуальні форми роботи з такими родинами; скласти соціальні паспорти груп

до 11 вересня 2017 року

завідувач, вихователі груп, психолог

списки

3

Провести діагностичне анке тування батьків з метою виявлення запитів щодо тематики консультацій та проблем сімейної педагогіки

до 18вересня 2017 року

Практичний психолог

анкети, діагностична карта

З метою підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків та ефективності родинного виховання:

1

Загальні батьківські збори:

- Про пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу в новому навчальному році;

- Дитяча істерика: чому виникає і як її подолати;

 - Звіт і вибори батьківськогокомітету

 

 

20 жовтня

2017 року

 

завідувач

пр..психолог

 

голова батьківського комітету

 

інформація

інформація, рекомендації

звіт

2

Загальні батьківські збори:

- Про підсумки роботи колективу та аналіз методичної роботи за навчальний рік

- Про взаємодію батьків та педагогічного колективу ДНЗ щодо засобів та методів патріотичного виховання дошкільників (обмін родинним досвідом);

- Про роль батьків в формуванні навичок особистої гігієни дітей дошкільного віку

- Про роботу ДНЗ в літній період.

 

 

 

 

26 травня

2018 року

 

завідувач

 

 

вихователь-методист

 

 

ст..м/с

 

завідувач

 

звіт

 

інформація,рекондації

 

 

інформація

 

3

Дискусійно-семінарське

заняття з елементами тренінгу

«Шкідливі і марні батьківські

прийоми виховання»

11  жовтня2017

пр.. психолог

 

4

Організовувати загальні виставки дитячої та сімейної творчості «Світ очима дітей»

до 9 жовтня

до 15 січня

до 12 березня

вихователі старших груп

 

5

Надавати практичну допомогу батькам з проблем виховання дошкільників через консультування за запитом

упродовж

року

завідувач, вихователь-методист;

психолог, старші медичні сест.

 

З метою залучення батьків до активної участі в освітньому процесі:

1

Залучати батьків до участі в спортивних святах, Днях здоров’я та іменинників, розвагах, тематичних заходах (у межах Тижня безпеки, канікулярного тижня) відповідно до Плану роботи ДНЗ

упродовж року

завідувач, вихователь -методист, вихователі

 

2

Залучати батьків до освітньої роботи за темою «Дітям про економіку, енергозбереження та заощадливість

упродовж року

вихователі груп

 

3

Залучати батьків до оформлення сімейних презентацій «Мій малюк»,

фотовиставок на тему: «Літній відпочинок»,

- «Улюблені справи моєї дитини вдома»,

-«Зимові розваги з батьками

 

 

 до23.10.2017р.

 

до 12.02.2018

 

 

 

 

вихователі груп

 

4

Залучати батьків до благоустрою території ДНЗ,  облаштування ігрових майданчиків, оснащення предметно-ігрового розвивального середовища в групових приміщеннях через різні форми роботи:

-оформлення дитячих ігрових майданчиків;

-виставок дитячої творчості

упродовж

року

завідувач, вихователі груп

 

5

Проводити засідання батьківського комітету ДНЗ

один раз на квартал

завідувач, голови б/к

 

6

Проводити засідання групових батьківських комітетів з метою активізації їхньої роботи

щомісяця

вихователі

 

Звіт завідувача ДНЗ

1

Звіт завідувача про свою діяльність у 2017-2018 навчальному році перед педагогічним колективом та батьківською громадою

липень,2018

завідувач

 

 

 

V.РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

1

Підготувати та оформити:

Списки педагогічних кадрів.

Списки педагогів,які підлягають атестації.

Списки педагогів, що потребують курсової підготовки.

Узагальнені матеріали проведених виставок:

-- Освітніх проектів за темою «Дітям про економіку,

енергозбереження та заощадливість»

- виставки «Зимовий вернісаж»

- Презентації творчих доробків педагогів щодо ефективних форм та методів національно-патріотичного виховання дітей

Аналіз методичної роботи.                                  

Аналітичні довідки аналізу та вивчення освітньо – виховної роботи.

 

вересень

вересень

вересень

 

 

листопад

 

 

лютий

 

 

 

згідно річного плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

2

Скласти розклади занять та гурткової роботи для всіх вікових груп

до 1 вересня

вихователь-методист

розклад

3

Скласти додаткові плани до річного плану роботи:

«Наступність в роботі дошкільного закладу і школи»,

до 04 вересня

 

 

 

вихователь-методист

 

4

Поновити матеріал куточку “Методична робота в ДНЗ” та матеріал куточку для батьків.

до 11 вересня

вихователь-методист

 

5

Скласти план роботи творчої групи

до 30 вересня

вихователь-методист

план

6

Оновити інформацію на сайті

до 01 жовтня

вихователь-методист

 

7

Здійснити ревізію методичних матеріалів кабінету

до 31 жовтня

вихователь-методист

 

7

Систематизування матеріалів атестації педагогічних працівників

квітень

вихователь-методист

 

8

Поповнити кабінет новими методичними виданнями.

упродовж року

вихователь-методист

 

9

Систематизувати матеріали засідань педагогічної ради

упродовж року

вихователь-методист

 

10

 

Робота над Проектом Річного плану

червень-серпень

вихователь-методист

 

11

Розробити положення до конкурсу

 –«Родзинки моєї творчості»

- «Квітник ,огород на підвіконні»

-«Ландшафтний дизайн групових майданчиків»

січень-травень

вихователь-методист

 

                                   

 

VІ.АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

№з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

Відмітка про викон.

Зміцнення матеріально-технічної бази

1.      

Перевірити готовність груп до нового навчального року.

до 01.09..

 

 

 

2.      

Розробити план заходів по покращенню матеріально- технічного стану приміщень ДНЗ на 2018рік.

грудень

завідувач, завгосп

    план

 

3.      

Вчасно поповнювати ДНЗ

Миючими засобами,твердим та мяким інвентарем у відповідності до затвердженого кошторису

 

               постійно

завідувач

завгосп

заявки,

рахунки

 

4.      

Залучати спонсорські кошти та благодійні внески на оновлення матеріально-технічної бази закладу

                  постійно

завідувач

завгосп

заявки,

рахунки

 

5.      

Здійснювати контроль за економією електроенергії, водопостачання та теплопостачання

                      протягом року

завідувач

завгосп

 

 

6.      

Контролювати роботу комірника щодо своєчасної подачі замовлень та завезення продуктів; збереження продуктів харчування; відповідності сертифікатів; дотримання термінів реалізації

постійно

завідувач

            графік контролю

 

7.      

Контролювати роботу кухарів:

-    закладку продуктів харчування;

технологію приготування страв

-    якість приготування страв;

-    відповідність норм видачі порцій на групи;

-    дотримання санітарно- гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування;

виконання інструкцій по ТБ та з ОП.

постійно

завідувач

 

 

8.      

Контролювати роботу завгоспа щодо:

-   економного використання миючих та чистячих засобів;

-  за своєчасним ремонтом меблів, ігрового обладнання на майданчиках, сантехнічного та технологічного обладнання;

-  за виконанням режиму економії води та електроенергії, тепла;

-  своєчасної підготовки системи опалення до опалювального сезону;

здійснення вимірів опори ізоляції електрообладнання;

-  за дотриманням вимог щодо утримання території та приміщень ДНЗ;

-  за своєчасним поданням показників теплоенергії, електроенергії, лічильників гарячого та холодного водо­постачання;

за виконання розпоряджень держпожнагляду, санепіде­мстанції,

відділу техніки безпеки.

постійно

завідувач

графік контролю

 

9.      

Здійснювати контроль за роботою медичних сестер:

-               веденням бракеражної документації;

-               веденням медичної документації;

-               за своєчасним придбанням медикаментів та термінів використання;

-               своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;

аналіз захворювання; за своєчасним проходженням медогляду працівниками ДНЗ.

постійно

завідувач

             графік контролю

 

10.                        

Контролювати роботу пральні:

- наявність та дотримання графіку зміни білизни, якість прання;

-дотримання норм витрат миючих засобів;

-збереження обладнання;

виконання інструкцій з ТБ та ОХ.

постійно

завідувач

 

 

11.                        

Здійснювати контроль за своєчасним внесенням батьківської плати за утримання дітей в ДНЗ

щомісячно

завідувач

графік контролю

 

12.                        

Розробити план заходів до роботи в весняно-літній період.

лютий

завідувач, завгосп

план

 

13.                        

Розробити план заходів до роботи в осінньо-зимовий період.

травень

завідувач, завгосп

план

 

14.                        

Регулярно здійснювати ревізію та поточний ремонт електричного обладнання на харчоблоці та на пральні.

1 раз на квартал

завгосп

графік

 

15.                        

Регулярно здійснювати ревізію та контроль за станом ігрового обладнання, дитячих меблів, санітарно-технічного обладнання, теплотехнічного, енерго-технічного та технологічного обладнання.

щомісяця

завгосп

 

 

16.                        

Своєчасно проводити інвентаризацію та списування інвентарю, обладнання та матеріалів.

постійно

завідувач, завгосп

 

 

17.                        

Своєчасно зробити заготовку насіння квітів, овочів для посадки в весняний період.

серпень

пом. вихов.

 

 

18.                        

Забезпечити заклад піском для дитячих майданчиків, розсадою квітів для посадки в весняний період.

квітень

завідувач, завгосп

 

 

19.                        

Придбати матеріали для поточного ремонту приміщень та групових кімнат.

квітень

завідувач, завгосп

 

 

20.                        

Систематично знайомити з наказами та розпорядженнями управління освіти та СЕС.

постійно

завідувач

 

 

21.                        

Забезпечити своєчасне проходження методичного огляду працівниками закладу.

відповідно графіку

завідувач , ст. м/с

 

 

 

                                                                                                                                                                          Додаток 1

Медико- санітарна робота

 

№ з\п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

Відм. провиконання

 

 

Організаційна робота

 

 

 

Скласти і затвердити графік роботи старших медсестер.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Брати участь у п'ятихвилинках і нарадах у дитячій поліклініці

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Прийом дітей-новачків до ДНЗ за наявності всієї необхідної документації

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Здійснювати правильне ведення історії розвитку дитини і профілактичних карток.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Систематичне ведення всієї обов'язкової медичної документації за встановленою формою.

1 раз на місяць

старша медсестра

 

 

 

 

Брати участь у педрадах, на які виносяться питання оздоровлення і фізичного виховання дітей

1 раз на місяць

старша медсестра

 

 

 

 

Проводити наради з питань стану здоров'я та нервово-психічного розвитку, захворюваності дітей раннього віку

1 раз на місяць

старша медсестра

 

 

 

 

Аналізувати стан захворюваності дітей з медичним і педагогічним персоналом ДНЗ.

1 раз на місяць

старша медсестра

 

 

 

 

Лікувально-профілактична робота

 

 

 

Проведення поглиблених оглядів дітей:

від 1 до 3 років; від 3 до 7 років.

1 раз на рік

старша медсестра

 

 

 

 

Проведення антропометричних вимірювань дітей

1 раз на на квартал

на квартал

старша медсестра

 

 

 

 

Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами (дерматологом, ревматологом, хірургом, ортопедом, окулістом, лікарем ЛФК, логопедом).

1 раз на місяць

старша

 

 

 

 

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх у групі до приходу батьків

за необхідністю

старша медсестра

 

 

 

 

Обстеження дітей і співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих.

1 раз на рік

старша медсестра

 

 

 

 

Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Участь у складанні перспективного і щоденного меню.

щоденно

старша медсестра

 

 

 

 

Перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу.

щоденно

старша медсестра

 

 

 

 

Підрахунок калорійності.

щоденно

старша медсестра

 

 

 

 

Контроль за закладкою продуктів.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Контроль за годуванням дітей і дотриманням методики проведення цього процесу.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Медико-педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з розвитку рухів і гігієнічними умовами проведення всього навчально-виховного процесу.

4 рази на рік,

старша медсестра

 

 

 

 

Своєчасне проведення диспансеризації шестирічних.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Контроль за забезпеченістю аптеки необхідними ліками та медичними інструментами.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Розробка раціонального режиму дня у всіх вікових групах на весняно-літній період.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Протиепідемічна робота

 

 

Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимом згідно з інструкцією. Постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням.

 

старша медсестра

 

 

 

 

Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Контроль по групах за прийманням дітей вранці.

постійно

старша

медсестра,

вихователі

 

 

 

 

Суворий контроль за строками проходження персоналом мед­огляду

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

На час карантину контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли кишкові інфекції.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Приймання дитини тільки за наявності в неї відповідної документації із СЕС та довідки про проведення лікування

постійно

старша медсестра

 

 

 

Санітарно-гігієнічна робота

 

 

 

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків.

щоденно

старша медсестра

 

 

 

 

Контроль за повітряно- температурним режимом, аерацією приміщень.

щоденно

старша медсестра

 

 

 

 

Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Контроль за пранням та обеззаражуванням білизни, за методикою миття та дезінфекції посуду по групах.

постійно

старша медсестра

 

 

 

Санітарно-просвітницька робота

 

 

 

Проведення бесід і лекцій для батьків з питань раціонального харчування дітей, профілактики різних захворювань. Проведення тематичних вечорів запитань і відповідей.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

 

Проведення консультацій для  педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу):

-профілактика ентеробіозу;

-особливості та методика проведеня дихальної гімнастики для дошкільників;

-етіологія , симптоматика та профілактика харчової алергії;

-дії персоналу примасових спалах грипу та інших ГРВІ;

-комплексна профілактика застудних захворювань у дошкільному закладі

-поради для педагогів та батьків щодо навчання дій у разі виникнення кровотечі;

-перша долікарська допомога дітям алергікам приуукусах комарів,мокреців, інших дрібних комах;

-етіологія та симптоматика гострих кишкових інфекцій у дітей ;

-що важливо знати про отруйні властивості кімнатних рослин та рослин довкілля

 

 

 

 

 

вересень

жовтень

 

листопад

 

грудень

 

січень

 

лютий

 

 

березень

 

квітень

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

старша медсестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з диспансерною групою дітей

 

 

 

Поглиблений огляд дітей з проведенням повної антропометрії та записом до історії розвитку дитини.

Введення елементів коригуючої гімнастики на заняттях з фізичного виховання для дітей з порушенням осанки, сколіозом, плоскостопістю

1 раз на 6 місяців

старша

медсестра,

вихователі

 

 

 

 

Зобов'язати вихователів після денного сну робити вправи для дітей з плоскостопістю, для чого використовувати масажні ролики, ручні масажери, а також проводити ходьбу дітей по ковдрі з ґудзиками.

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Обов'язковий огляд дітей диспансерної групи за їхнім профілем лікарями-спеціалістами під час відвідування ними дитячого закладу

квітень

старша медсестра

 

 

 

 

Організація дієтичного харчування дітей із захворюваннями печінки, нирок та ДЖВП згідно з довідкою дільничного лікаря

постійно

старша медсестра

 

 

 

 

Підготовка інформації для батьків з тем:

•                     попередження порушення постави дитини;

•                     профілактика плоскостопості;

належний режим та харчування дитини;

жовтень

грудень

 лютий

старша медсестра

 

 

 

 

 

Додаток № 2

План заході щодо охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей

 

 

№з/п

 

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

 

Примітки

 

Організаційна робота, робота з кадрами

1.

2.

3.

4.

5.

1         

З метою зміцнення та збереження здоров’я кожного вихованця систематично проводити інструктажі педагогів дошкільного закладу:

- на робочому місці,                  - по охороні життя і здоров’я   

                                                      дітей,

- під час вступу  на роботу,     - під час організації літніх,    

                                                      новорічних   свят, розваг.           

- позачергові інструктажі.               

 

 

впродовж року

 

Зав.ДНЗ

 

Накази, журнали

інструктажів

2         

Ознайомлення педагогів з посадовими інструкціями.

вересень

Зав.ДНЗ, методист

Посадові інструкт.

3         

З метою запобігання нещасних випадків стежити за дотриманням техніки безпеки в групах та на ділянках.

 

впродовж року

Зав.ДНЗ, завгосп

Інформація до відома

4         

Забезпечити своєчасний облік та повноту даних про дітей пільгових категорій

до 11.09.2017

методист

Інформація

5         

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників з питань державної політики щодо забезпечення прав дитини

 

протягом року

Методист, вихователі

Інформація,

рекомендації

6         

Забезпечити роботу консультативного клубу «Зростаємо разом»

протягом року

Психолог, методист

Тематика занять

7         

Організувати практичне заняття « Дії персоналу на момент, коли трапився нещасний випадок .»

жовтень

Зав.ДНЗ, лікар

Рекомендації

5.

Розробити орієнтовану тематику навчання дітей з питань особистої безпеки і безпеки оточуючих у дошкільному навчальному закладі.

вересень-жовтень

Методист

Тематика занять

6.

Інформація батькам про правила особистої безпеки та поведінки в різних екстремальних ситуаціях, про створення максимально небезпечних умов перебування дитини вдома, на відпочинку тощо.

жовтень-листопад

Завідуюча, методист

Інформаційні альбоми

7.

Надати методичну допомогу вихователям з впровадження знань з формування культури здоров’я в практику роботи з дітьми.

впродовж року

Лікар

Рекомендації

8.

Організувати заходи, спрямовані на дотримання дітьми правил дорожнього руху.

березень

Творча група

Заходи

9.

Перевірити дотримання вимог роздачі їжі та зберігання миючих засобів.

постійно

Зав., лікар, завгосп

 

10.

Надати методичну допомогу вихователям з пропаганди правил пожежної безпеки та ТБ серед дітей.

впродовж року

Зав.ДНЗ, методист

Інструкції

11.

Забезпечити виконання профілактичної медичної роботи, оздоровлення дітей.

впродовж року

Лікар, м/с

Заходи

12.

Перевірити роботу електроприладів та дотримання ТБ під час їх експлуатації на харчоблоці та пральні.

постійно

Зав.ДНЗ, завгосп

Інструкції

13.

Контролювати виконання денного розпорядку.

постійно

Лікар, м/с

 

14.

Вести профілактику захворювань дітей, профілактику травматизму.

постійно

Лікар, м/с

 

15.

Проведення нарад при завідувачу з питань охорони життя і здоров’я дітей

1р. квартал

завідувач

 

 

 

Робота з дітьми і батьками

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

Створення та забезпечення умов для збереження здоров’я та безпечного перебування дітей в дошкільному закладі, дотримання техніки безпеки всіма його працівниками:

·         систематично проводити бесіди з дітьми;

·         стежити за дотриманням техніки       безпеки в групах та на ділянках     дошкільного навчального закладу;

·         стежити за якістю надання дітям знань з ППБ та ПДР, пропаганда цих знань     серед батьків;

·         надавати необхідну допомогу батька щодо  пропаганди здорового способу життя серед дітей і батьків.

 

 

 

упродовж року

 

 

упродовж року

 

 

упродовж року

 

завідувач

 

 

вихователь – методист

 

вихователь – методист

 

вихователь - методист

 

2.

Збагачувати знанння  дітей з безпеки життєдіяльності

постійно

завідувач

методист, м/с

3.

Планувати роботу вихователя з дітьми по вивченню:

·        Правил протипожежної безпеки;

·        Правил безпеки на вулицях і дорогах;

·        Правил поводження з електричними та газовими приладами;

·        Правил поведінки у лісі та на водоймах;

·        Правил поведінки під час спілкування дітей з незнайомими людьми;

·        Правил поведінки у громадських місцях

постійно

вихователі

методист

4.

Проводити  з дітьми з питань безпеки життя і здоров’я дітей (бесіди, відкриті заходи, лялькові вистави)

упродовж року

вихователі

методист

батьки

5.

Проведення круглого столу працівників ДНЗ та батьків на тему:

« Ми відповідальні за життя дітей»

квітень

працівники ДНЗ

батьки

                                                                                                                                                                                      Додаток № 5

Перспективність і наступність

 

у роботі дошкільного закладу освіти №267 та початкової школи№44 на 2017-2018 навчальний рік

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітки

Організаційна робота, робота з педагогами

1.

Взяти участь у врочистостях до Дня знань

 

01.09.17

Вихователі

 

2.

Організувати взаємовідвідування  уроків у школі та занять у старших групах ДНЗ вчителями початкової школи та вихователями старших груп ДНЗ

 

Протягом року

Вихователі , вчителі

 

3.

Проводити спільні семінари вчителів та вихователів ДНЗ протягом року

 «Готуємось до навчання в школі»

« Швидка адаптація дітей в новому середовищі»

Протягом року

Вихователь-методист,вихователі, вчителі, психолог

 

4.

Взяти участь у роботі психолого-педагогічного консиліуму «Адаптація дитини до школи»

травень

Психолог

тести

5.

Екскурсія  до  школи вихованців дошкільного закладу разом з батьками . Ознайомлення з навчальними кабінетами, та правилами поведінки під час навчання

 

Вересень

Травень

Батьки вихованців

вихователі,

вчителі

План екскурсії

6.

Організувати спільні фізкультурні свята, розваги, змагання і конкурси

Спортивне свято

«Осінні старти»

«В різні ігри любимо грати»

 

Березень

Травень

Вчитель фізкультури, вихователі ДНЗ,

 

 

 

Запросити до участі на батьківських зборах адміністрацію СШ №44

Квітень

Завідувач, вихователь-методист

 

 

Робота з дітьми, з батьками

1

Запросити  дітей-школярів – випускників ДНЗ на свято

 «Малі Олімпійські ігри»

 

Квітень

Вихователі,

вчителі

 

2

Організувати спільні виставки дитячих робіт

«Осінь завітала»,

«Весна красна»

 

Жовтень

Березень

Вихователі ДНЗ, вчителі

Виставка

 

 

 

Вихователі ДНЗ,

вчителі

Сценарій свята

3

Дітям старших груп взяти участь у святі прощання з Букварем .

День відкритих дверей для батьків з присутністю вчителів школи (проведення відкритих занять)

Травень

4

Дітям старших груп взяти участь у проведенні у школі свята «Останній дзвоник»

Травень

Вихователі ДНЗ

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

План заходів з охорони дитинства

№ з/п

Захід

Термін

Відповідальний

Методична робота

1.

Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу, таких як неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді, родини біженців, родини, які мають всиновлених дітей або дітей під опікою.

вересень

Завідувач, методист, психолог, вихователі

2.

Поповнити необхідною інформацією стенд «Права маленької людини»

листопад

методист

3.

В кожній групі доповнити куточки державної символіки (Гімн, Прапор, Герб), стенди з пам’ятками для батьків, папки «Правове виховання», нормативно – правові акти, консультації тощо та куточки з правової тематики.

 

І квартал навчального року

 

вихователі

4.

Анкетування вихователів (форма поведінки з дітьми).

березень

вихователь-методист

 

 

 

Робота з дітьми

 

5.

Виставка дитячих малюнків по правам дитини :

«Я маю право»

«Я знаю свої права»

 

 

вересень

березень

             

      

вихователі

6.

Читання художньої літератури, вивчення віршів з тематики правового виховання.

протягом року

 

 

вихователі

7.

Тематичні виставки:

«В мене є право»

«Право на освіту»

жовтень

квітень

                       

вихователі

8.

Розваги:

Ляльковий театр 

«Казковий суд»

«1 Червня – День захисту дітей»

 

 

 

червень

 

Муз. керівник, вихователі

9.

Тематичні бесіди:

«Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток»

«Україна – моя держава»

«Я закликаю до розмови» (позитивні вчинки)

«Кожен має право на життя та ім’я»

«Чим я особливий»

«Я та моя небезпека»

«Найбільше багатство – здоров’я»

«Правова абетка»

 

вересень

 

листопад

грудень

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

 

 

вихователі

 

 

 

                  

вихователі