Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №267» Дніпропетровської міської ради
Звіт керівника


 

 

 

З В І Т

завідувача Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 267» 

Дніпропетровської міської ради

Дриголи Світлани Олексіївни

перед  педагогічним колективом та громадскістю

за 2015 – 2016 навчальний рік.

 

        Даний звіт виконаний  на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту базується на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

Мета :

   Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії.

3. Звіт завідувача дошкільного навчального закладу.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

Присутні:

·        Колектив закладу

·        Батьківський комітет

·        Члени ради закладу

·        Представники громадськості

 

Кількість педагогічних працівників – 18

Освітній рівень педагогів:

Вища освіта – 4 особи

Незакінчена вища – 1 особи

Середня спеціальна – 14 осіб

Кваліфікаційний рівень педагогів:

з/п

Кваліфікаційний рівень педагогів

 

 

1

Вища категорія

1

2

І категорія

1

3

ІІ категорія

1

4

Спеціаліст

12

6

Спеціаліст з 8-м тарифним розрядом

3

7

Звання «Вихователь-методист»

3

    Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №267» Дніпропетровської міської ради розташований за адресою:

м. Дніпропетровськ 49087,

вул. С.Ковалевської 55 – а

телефон: 725-28-36

 

Дошкільний заклад розрахований на 12 груп з наповнюваністю 280 дітей.

На даний час в дошкільному закладі функціонує 8 груп:

2 групи раннього віку  та 6 груп дошкільного віку, а саме:

 

2 групи раннього віку(3-й рік життя)

2 групи дітей молодшого віку (4-й рік життя)

2 групи дітей середнього віку (5-й рік життя)

2 групи дітей старшого віку (6-й рік життя)

     Групи комплектуються за віковими ознаками.

     Відвідує заклад 46 дітей раннього віку, 169 дітей дошкільного віку.

 

     Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з терміном перебування дітей 10 годин 30 хвилин з 7.00 до 17.30.

     В ДНЗ № 267 працює 42співробітника, з яких 18 - педагогічні працівники, 24 особи - обслуговуючий та технічний персонал.

 

    Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Конвенції «Про права дитини»,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Закону України «Про охорону дитинства»,

- Закону України «Про дорожній рух»,

- Закону України «Про пожежну безпеку»,

- Закону України «Про охорону праці»,

- Закону України «Про цівільну оборону»,

- Закону України «Про відпустки»,

- Закону України «Про мови»,

- Закону України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм»,

- Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-  

   оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі»

- Базового компоненту дошкільної освіти України,

- Комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»,

    А також, відповідно власного Статуту, «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом на 2015-2020 рр.», правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, державними нормами харчування, посезонного меню-розкладу, затвердженого міською санепідемслужбою, плану освітньо-виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік.

      Головною метою дошкільного закладу є:

Забезпечення реалізації права дітей на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

     Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

* збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

* формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та розкриття природного    потенціалу та можливостей дітей;

* забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

*  виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

     Організація методичної роботи дошкільного закладу регламентується річним планом.

    Планування проводиться за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» та опирається на Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

Упродовж навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети:

«Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності» та головних річних завдань:

-         Формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров’я.

-         Активізація комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників.

-         Екологічне виховання

-         Національно-патріотичне виховання

-         Продовжувалась робота з питань логіко-математичної компетентності дошкільників, як основи для інтелектуального розвитку дітей та формування життєво необхідних практичних знань та вмінь.

 

Вдосконалювались форми, зміст та методи взаємодії з батьками та школою для реалізації основних завдань навчання та виховання дітей.

 

     Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, аудіо записами. Під керівництвом вихователів – методистів Романенко Л.Ф., Зелюк Г.Ф., Чернікової Т.Я. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входить журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник” та “Коза – диск” та мережею Internet

      В квітні 2016 року проводилося тематичне вивчення стану рівня організації освітньої діяльності щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників

   Результати отриманні під час вивчення свідчать про те, що у всіх вікових групах робота з розвитку логічного мислення проводиться на належному рівні, використовуються математичні ігри, казкові сюжети та елементи змагань. Педагоги намагаються так організувати педагогічний процес, щоб діти самостійно приходили до висновків. По вікових групах матеріали систематизовано на основі ключових математичних понять (величина, множина, кількість і лічба,  колір, геометричні фігури, орієнтування у просторі та часі).

        На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації з таких питань:

- Дидактична гра, як засіб розвитку логіко-математичної компетентності у дітей дошкільного віку.

- Формування у дітей математичних уявлень: множина, величина, форма, простір

- Цікава математика.

 

      Всі відкриті перегляди занять проводились для обміну та впровадження в практику роботи практичного досвіду для малодосвідчених та молодих фахівців дошкільного закладу. Під час організованої освітньої діяльності педагоги створювали  проблемні ситуації, ставлячи перед дітьми запитання: «Чому?», «Хто вважає інакше?», «Як можна зробити по іншому?».

     У всіх дошкільних групах узагальнено наочний та роздатковий матеріал для ведення педагогічного процесу з розділу «Цікава логіка та математика».

     Основними формами організації роботи з дітьми є логічні та математичні ігри.

     З метою забезпечення ефективності навчально-виховного процесу під час  навчання дітей математики та логіки, ознайомлення з природою, виховання нацональної самосвідомості, вихователі постійно поповнюють наочний, дидактичний матеріал, виготовляють цікаві дидактичні ігри. Це сприяє покращенню змісту занять, підвищенню рівня знань дітей, розвитку логічного мислення в групах старшого дошкільного віку та сенсорному розвитку молодших дошкільників.

     На основі вивчення організації навчально-виховного процесу на протязі вього навчального року встановлено, що в своїй роботі педагоги впроваджують шляхи творчого нестандартного підходу до реалізації завдань виховання та навчання.

    Підсумком творчого, музичного-патріотичного виховання малюків став уже традиційним концерт для батьків «Весняні краплинки», в якому приймають участь вихованці усії вікових груп. Але найбільше задоволення батьки отримують від виступу наймолодших артистів садочка.

     Велику увагу дітям було приділено практичним психологом. Шайда Г. В. Вона створила позитивний мікроклімат на загальних та індивідуальних заняттях з дітьми, розкрила потенціал можливостей старших дошкільників та провела роз’яснювальну роботу серед батьків з приводу необхідності звернення уваги на психофізичне здоров’я дітей. На протязі року працював батьківський клуб «Зростаємо разом». В семінарах-практикумах брали участь як батьки так і вихователі груп.

     Протягом року проводилася  перевірка знань, психологічної та фізичної підготовки дітей до навчання в школі. Аналіз результатів перевірки  дітей старших груп  довів, що дошкільнята мають позитивну мотивацію до навчання в школі  та необхідний рівень знань.

     В квітні місяці в ДНЗ був проведений тиждень безпеки життєдіяльності дітей, на який люб’язно завітали представники ДАЇ. Відзначено роботу театральної студії, яка брала участь у проведенні навчально-розважальних вистав «Весёлая компания и о пожаре знания» та «Сам вдома».  Вихователями поповнено наочний та дидактичний матеріал з питань безпеки життєдіяльності дітей, в роздягальнях та групових кімнатах створені інформаційні куточки з ОБЖД.    

         Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання  часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах , виробничих нарадах . У групах, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

 

Перспективними напрямами роботи з сім'єю на наступний період є:

* Формування тісного взаємозв'язку  ДНЗ із сім'єю, вивчення особливостей спілкування в сім'ях

   з  метою  здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

* Проведення родинних свят, батьківських зборів, Днів відчинених дверей; робота консультпунктів;

* Особистісна діагностика дітей, індивідуальне консультування батьків психологом з метою

 вирішення труднощів і проблем розвитку дітей.

        Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ДНЗ у співпраці із сім'ями вихованців: більшість батьків вихованців (86%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрою; батьків задовольняють педагоги, які працють з дітьми (89%), і їхнє ставлення до дітей; (78%) членів сімей вихованців із задоволенням і інтересом спілкуються із педагогами ДНЗ, умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 89% опитаних батьків, середній рівень мають 12%.

 

 

 

 

Вжиті заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

 

     На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) та згідно з річним планом роботи педагогами

ДНЗ № 267 було проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону станом  на  03.09.2016р.

    Таким чином на кінець 2016навчального року всього дітей 5-ти річного віку – 43, із них відвідують ДНЗ № 267 - 24 дітей, ДНЗ № 278 – 11 дітей,  ДНЗ№ 90 – 4 дитина, ДНЗ № 243 – 2 дітей,  ДНЗ№ 116 – 2 дитина. Неохоплених дошкільним навчанням – немає.

Вжиті заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

     Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на формування та збагачення освітнього середовища у відповідності з сучасними вимогами розвитку та функціонування дитячих установ. На даному етапі відбувається реалізація роботи усіх ланок закладу для забезпечення мобільності та модернізації навчання та виховання дітей дошкільного віку. Кожен структурний елемент установи  повинен нести  певну педагогічну, психологічну та соціальну функцію.

     На теперішній час сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій, духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Нові психолого-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами, є досі актуальними. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. Постійно працює в системі «Інтернет» на порталі «Класна оцінка» сайт дошкільного навчального закладу, де висвітлюються новини, заходи, що поводяться в дитсадку на протязі року. За допомогою сучасних технологій, як використання «3-D подорожі», користувачі сайту мають можливість здійснити віртуальну подорож по  дошкільному навчаль-ному закладу, оглянути групові, спальні, навчальні, розвивальні приміщення та територію майданчиків і спортивних площадок. Для систематизації та оптимізації роботи  введений  сайт «Курс дошкілля», де створена база по наповнюваності груп дітьми дошкільного віку.

     Педагогічний колектив творчо підходить до своєї роботи, усі досконало володіють теорією та методикою дошкільного виховання, освітньо-виховну роботу проводять через різні типи та види занять, особливу увагу приділяють особистісному підходу до дитини.  З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователі відвідували методичні об’єднання району, міста, курси при КЗ ДОІППО,  постійно проводилася робота з самоосвіти, новинки педагогічних видань  обговорювались на педгодинах.  Педагоги – творчі особистості, яким вдається поєднувати інновації з буденними справами дошкільної установи. Вони в постійному  пошуку шляхів  оновлення та  вдосконалення педагогічного  процесу, адже одне з головних завдань дошкільної  установи -  формування  творчої, компетентної  особистості. Сучасні  форми  організації   освітнього  процесу  спрямовані  на  врахування  потенційніих можливостей  кожної  дитини, її вікових  та індивідуальних  особливостей.  А тому організація оточуючого середовища, режиму дня, та весь навчально – виховний  процес спрямований на самореалізацію кожної  дитини, задоволення її потреб та інтересів. Довірливі відносини між батьками та педагогами, розуміння єдиної мети щодо виховання та навчання дітей, сприяли тому, що батьки та діти із спостерігачів стали активними учасниками цього процесу. В закладі залучена система інтерактивного навчання з ЕМУ (елементарні математичні уявлення), грамоти, мовленнєвої та зображувальної діяльності, постійно ведеться гурткова робота з хореографії.  На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну «Гімнастика пробудження» та загартовуючі процедури.  Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Курсову перепідготовку та атестацію педагогічні працівники проходять відповідно до плану.

Організація різних форм позаурочної

навчально-виховної роботи.

     Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Праціює гурток за напрямком :

-  хореографія  (за участю  керівника гурткової роботи)

     У квітні місяці в нашому садочку на високому рівні проводився концерт юних талантів «Весняні краплинки», який уже став традиційним, за участю вихованців усіх вікових груп та їх батьків. В організації цього концерту приймали участь весь педагогічний колектив, помічники вихователів, батьки вихованців. А режисерами  стали – музичний керівник Чернікова Т.Я., яка має педагогічне звання «Вихователь-методист» та керівник хореографічного гуртка Магрілова А.Ю.

 

Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

 

     У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

     Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

     Постійно для покращення матеріально-технічної бази залучаються спонсорські кошти та благодійні батьківські внески

     Завдяки активній діяльності Піклувальної Ради закладу та батьків  матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу значно покращилась,а саме:

- Виконано заміну вікон на металопластикові :

- Група №4 (спальня);

- Група №6 (спальня

- Група №1 (спальня);

- Фізкабінет;

- Придбано столи двухмістні (6 штук) в групу №3;

- Придбано шафи господарчі та підступи в групу №7;

- Придбано іграшки;

- Придбано концертні костюми (для вихованців);

- Придбано килим (група №2) 

- Придбано господарчий інвентар (посуд, садові ножиці);

- Придбано посуд , група №2;

- Придбано водонагрівчі 3 шт.

- Придбано миючі та дезінфікуючі засоби;

- Придбано будівельний матеріал для ремонту;

- Проведена підписка періодичних видань;

- - Проведено ремонт побутової техніки ( пральна машина, електроплита, холодильник)

- Проведено технічне обстеження заземлення, прочистка каналізаційної системи, промивка системи теплопостачання, утеплення теплотраси, обслуговування технічного кухонного обладнання, здійснена планова державна повірка манометрів та термометрів, лічильника на елеваторному вузлі теплопостачання.

- Пороведена заміна кранів на системі опалення;

- Проведено ререзарядку вогнегасників;

- Проведено лабораторні дослідження піску, води, повітря в групових кімнатах;

- Обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;

- Систематично проводиться благоустрій подвір’я, що надає можливість утримувати обладнання ігрових майданчиків в належному стані; прибирання території всього закладу та майданчиків здійснюється щоденно.

- Було вивезено опале листя та будівельні відходи;

- Завіз піску здійснюється двічі за літній період.

- Будівля та територія закладу знаходиться під охороною  приватного підприємства «Легіон».

     За бюджетні кошти придбані медикаменти в дошкільний навчальний заклад.

    Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам дошкільного навчального закладу.

 

Вжиті заходи щодо забезпечення  КЗО ДНЗ №267 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

     В дошкільному навчальному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. На теперішній час у певній мірі забезпечено навчальний заклад педагогічними кадрами. На даний час всі ці штатні одиниці залучені і працюють згідно графіка.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

 

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”.

     У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться «Дні здоров’я», спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

     Кожен працівник закладу двічі на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітникам надаються виплати по листам непрацездатності на випадок хвороби.

        Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57 Закону України «Про освіту»).

 

Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки,

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

        Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей . Також одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, крім навчання та виховання дитини  є, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, - "… збереження життя,  фізичного та  психічного здоров'я вихованців згідно із законодавством"

З цією метою у нашому закладі проводиться значна робота, а саме:

Перш за все, щоб умови знаходження дітей у закладі відповідали встановленим проводиться відповідна робота з вихователями. Так обов’язки вихователів щодо роботи з вихованцями визначені у посадових обов’язках викладених у Посадовій інструкції.

     Одним з напрямків створення безпечних умов для дітей - це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально – виховного процесу. З цією метою у дошкільному закладі передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованих педагогічних заходів. Поводяться Тижні безпеки дитини під час яких у кожній групі проводяться тематичні заходи. Аналіз матеріалів «Тижнівбезпеки» свідчить про те, що якість і змістовність заходів, за останній час, значно покращилися.

Для якісного проведення навчання дітей безпечному поводженню у надзвичайних ситуаціях провоться робота з підготовки комплектів бесід, сюжетно рольових ігор за тематикою «Тижнів безпеки».

Ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» , а також заняття з надзвичайних ситуацій.

      Кожен робітник ДНЗ є відповідальним у створенні та підтриманні безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на майданчиках на подвір’ї.

       З даного питання адміністрацією дошкільного закладу видаються  відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом, відбувається обговорення на педгодинах та нарадах. Вихователі постійно  проводять бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму та оформлюють  інформаційні баннери.  

     Протипожежний стан приміщень та території КЗО ДНЗ  був перевірений відділом наглядово-профілактичного обслуговування АНД району у липні місяці 2015 року. Під час перевірки виявлені недоліки з питань встановлення автоматичної пожежної сигналізації та виведення на пульт централізованого спостереження пожежної охорони сигналів від приймально-контрольних приладів УПС та АУП, та запропоновані заходи щодо поліпшення стану пожежної безпеки в дошкільному навчальному закладі.

    Товариством з обмеженою відповідальністю пуско-налагоджувальної організації «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ» наданий технічний звіт по профілактичним випробуванням та перевірки електрообладнання дошкільного навчального закладу станом на травень 2016 року. За даними перевірки технологічне та електрообладнання не має вище норми  опіру та відповідає нормам ПТЕЕП.

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

 

    Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», а також «Інструкції про організацію харчування дітей в ДНЗ», чинних санітарних норм  та правил.

Діти одержують 3-х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в міській СЕС на постачання продуктів в заклад.

Продукти харчування надходять разом з сертифікатами якості та висновками санепідемічної експертизи.

 

     Раціон харчування дітей має бути збалансованим згідно вимог потреби організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. Тому особливу увагу приділяється виконанню державних норм харчування дітей, про що свідчать щомісячні звіти про виконання норм та створення контролю з питань організації харчування дітей дошкільного віку.

     Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015-2016 навчальному році здійснювалось відповідно до меню, яке погоджено з Управлінням Держпромспоживслужби у місті Дніпропетровську. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, що має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

     З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

     З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Технологічне та холодильне обладнання має задовільний стан.

    Відповідно до законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91р. № 796- XII (із змінами), «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060- XII ( із змінами), «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92р. № 2811 ( із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних дошкільних закладах» від 21.11.2002р. №667, з метою забезпечення соціально-правових гарантій щодо забезпечення раціональним харчуванням дітей пільгових категорій в дошкільному закладі організовано:

Безоплатне харчування  дитині ЧАЕС;

 

Безоплатне харчування дітям з малозабезпечених сімей;

Безоплатне харчування дітям батьки яких є учасниками АТО;

 

установлено знижку з оплати за харчування на 50% від вартості дітям;

 

 

     Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється лікарем-педіатром, яка відвідує дошкільний заклад щочетверга. Старша медична сестра закладу здійснює медико-педагогічний контроль за станом фізичного здоров’я  дітей,  профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, про-філактичних щеплень, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил. В дошкільному навчальному закладі  працює  медична сестра з дієтичного харчування, яка  забезпечує повноцінне харчування дітей із складанням меню-розкладу на кожен день та враховує потреби  дітей в дієтичному харчуванні.

 

     Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

- контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;

- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

 

     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

 

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

 

       На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення виконання заходів щодо реалізації конституційних прав громадян на звернення в КЗО ДНЗ  проводиться своєчасний розгляд письмових звернень та особистий прийом громадян, з’ясування причин та детальний аналіз скарг, що надійшли. Проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 

 

                  Голова батьківського комітету                             Є.О.Обозна

                 Завідувач дошкільного закладу                            С.О.Дригола