Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №267» Дніпропетровської міської ради
Звіт керівника

 

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) №267»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

вул. С.Ковалевської 55-а, м. Дніпро, 49087, тел..725-28-36

e-mail: anddnz267@gmail.com, код ЄДРПОУ 34228504

 

 

ЗВІТ

Завідувача Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №267» Дніпровської міської ради

Дриголи Світлани Олексіївни

перед педагогічним колективом та громадськістю

28.08.2018 р.

 

 

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

Дошкільний навчальний заклад

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 267» Дніпровської міської ради.

Власність – комунальна.

Власник – територіальна громада міста Дніпра.

Контакти дошкільного навчального закладу

49087, м. Дніпро,

вул. С.Ковалевської, 55-аа,

тел. (056) 725-28-36

Тип дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок).

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Дригола Світлана Олексіївна

Проектна потужність

8 груп,  150 місць

Мовний режим

Мова навчання та спілкування з дітьми українська

Режим роботи дошкільного навчального закладу

Кількість годин на добу:

- 10.30 годин на добу,

Початок роботи – 7.00 год.

кінець роботи – 17.30 год.

Чергова група -17.30-18.00.

Кількість груп дітей дошкільного віку

6 груп

Кількість груп для дітей раннього віку

2 групи

 

Спеціальні групи

Відсутні

Санаторні групи

Відсутні

Робота гуртків, секцій

хореографія

     

        Даний звіт виконаний  на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту базується на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

Мета :

   Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

Результативність методичної роботи.

 

       Педагогічний колектив спрямовував свою роботу 2017-2018 р. на вирішення наступних завдань:

 

        1. Впровадження та використання сучасних технологій соціально-фінансової та економічної лосвіти дошкільників

        2. Вдосконалення роботи щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей та активізації творчого потенціалу педагогів

        3. Удосконалення роботи щодо усвідомлення вихованцями норм і правил здорового способу життя шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетенції.

 

     Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Листів Міністерства освіти і науки України  від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 16.08.2010 року № 1/9-563 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу», від 27.09.2010 року №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».    Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти

 

 Освітній процес у ДНЗ№267 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості дитини.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

 

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації сприятливих умов для формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей;

 

·         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

 

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

 

    Дошкільний заклад забезпечений педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом. Дошкільний  заклад має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально- ігрове середовище.

       Кадрами дошкільний заклад укомплектований , згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку -36 осіб: зокрема, педагогічних працівників -17 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 4 особи, незакінченою вищою – 1 особа, неповна вища - 12 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

       Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при Обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію.

        Протягом 2017-2018 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, семінари та майстер-класи.

         На базі нашого ДНЗ було проведено методичне об'єднання музичних керівників Амур-Нижньодніпровського району «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музично-хореографічного мистецтва». Захід був проведений змістовно, на належному методичному рівні.

       Велику увагу було приділено практичним психологом Шайдою Г.В. Враховуючи завдання роботи дошкільного навчального закладу і психологічної служби, психологом були розроблені групові консультації, семінари, семінари-практикуми, проводились індивідуальні консультації з батьками і педагогами, корекційно-розвивальні заняття з дітьми, проводились заходи щодо підвищення власного фахового рівня. На протязі року працював батьківський клуб «Зростаємо разом». Проведено тренінг для практичних психологів району «особистісне зростання». Також у листопаді  на базі нашого закладу проводився міський семінар «Праця з образою. ПТРС. Проява. Терапія.» практичним психологом Шайдою Г.В. Цілеспрямованою психологічною роботою були охоплені батьки і діти, що сприяло формуванню спільної стратегії роботи по усуненню проблем у навчанні, вихованні, розвитку дітей.

       Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

      Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу «Берізка» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Випускники повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла.

        Особлива увага  педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Ефективність розв'язання цього завдання залежало від налагодженості  тісної взаємодії між педагогами і батьками. Проводились різні форми співпраці з сімями вихованців ( батьківські збори, бесіди, тематичні папки пересувки, анкетування, залучення батьків в проведенні свят та занять). Основним напрямком роботи з дітьми цього віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного та фізичного розвитку. Значна увага зверталася на розвиток мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі. 

             Вихователі кожної вікової групи працювали над створенням розвивального середовища, в якому дитина почувалася б повним господарем ситуації. Педагоги заміняли ситуацію, традиційну для дошкільних закладів, з щоденним розв’язанням обов’язкових освітньо-виховних завдань, на таку, коли дітям пропонується приваблива життєва ситуація, і вони разом з вихователем розмірковують, як зробити те, що хочеться.

         Педагогічна діяльність вихователів у 2016-2017 навчальному році була націлена на вивчення та врахування в роботі індивідуальних і вікових особливостей дошкільників, на забезпечення кожному вихованцю умов для розкриття і задоволення актуальних потреб особистості. Педагогічний колектив закладу працював за програмами «Дитина в дошкільні роки».  Вихователі використовували варіативні програми з екологічного виховання, основ безпеки життєдіяльності, затверджених Дніпропетровським  інститутом післядипломної педагогічної освіти.

          З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

          Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

           Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

           Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

 

п/п

Тема заходу

Термін

виконання

 

1.

 «Пріоритетні  завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у  2017-2018н.р.»

Серпень 2017

2.

«Фінансово-економічне виховання дошкільників»

Листопад 2017

3.

«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетенції»

Лютий 2018

4.

« Підсумки та планування роботи»

Травень 2018

 

      Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку Програми «Дитина в дошкільні роки». Під час таких занять діти емоційні та розкуті, сприймають і вирішують різні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, роблять самостійно висновки, узагальнення.

             Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід і надалі урізноманітнювати напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

         У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

         Педагогам в 2017-2018 н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

         При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти -психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

 -  встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

 -  розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

 -  формувати схильність до творчості, винахідництва;

 -  формувати самостійність, впевненість, спостережливість.

 -  розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

 

         У 2017-2018 н.р. продовжувалась робота щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей, патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку, сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей, використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

        В кожній віковій групі створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: є куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги.

       Аналіз роботи, проведеної в навчальному році, показав, що вона мала пізнавальний характер, була направлена на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

       Згідно річного плану здійснювався контроль та аналіз підготовки до нового навчального року, створення навчальної бази, виконання правил внутрішнього розпорядку, ведення документації, відвідування дітьми ДНЗ № 267, організація харчування дітей. Велика увага приділялась контролю за формуванням у дітей знань з БЖД, вивченню фізичного навантаження на організм дитини, за дотриманням режиму дня з урахуванням умов програми.  

          В групах оформлені куточки з різних видів ігрової діяльності, куточки живої природи. Поновлено матеріал демонстраційний, методичний. Поновлено банк даних зі здоров’язберігаючих  технологій, наочно-методичні посібники, бібліотечки вихователів з різних розділів, нові настільно-друковані ігри, ігри-конструктори.

          Окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей до школи. Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників в ДНЗ з їх успішністю в перших класах  свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

        Педагогами старших груп Романенко Л.Ф. та Староконь Ю.В. протягом  2017 - 2018 н.р проведена активна робота по підготовці дітей до навчання в школі. У дітей добра загальна підготовка, фізична, інтелектуальна, особистісно-вольова, уміння включатись у засвоєння предметних знань і навичок.

          За результатами обстежень можна зробити висновок, що всі діти 6-річного віку готові до навчання в школі.

          В ході аналізу роботи педагогів слід відмітити, що всі педагоги сумлінно ставляться до організації та проведення навчально-виховного процесу. Так, вихователі Василевська В.В. та Хорощко Г.О, напрацювали багатий досвід по спілкуванню з батьківськими комітетами.

      Тісна співпраця з батьківською громадою допомагає спільними зусиллями допомагати дитині увійти в суспільне життя. Батьки вихованців ДНЗ № 267 беруть активну участь в житті дошкільного закладу, приймають активну позицію в підготовці та проведенні свят, розваг, готовності до нового навчального року. Так, з залученням батьків проведено ремонтні роботи в групових кімнатах, вхідних коридорах ДНЗ, харчоблоці, території ДНЗ. В червні 2018 педагогічний колектив за участю батьків прийняли участь в організації та проведенні міського конкурсу-огляду «Веселі старти ». 

        Особлива увага  у дошкільному закладі приділялася самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна самоосвіта здійснювалась різнобічно, включаючи навчання у вузах, проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури.        Усі педагоги систематично удосконалювали свою фахову майстерність через відвідування відкритих занять, методобʼєднань, консультацій. Для ознайомлення з новинами дошкілля здійснювалась підписка «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Палітра педагога». Вихователі відвідували різні методичні заходи міста.

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що робота велася на належному методичному piвнi, але, незважаючи на певні досягнення, цю роботу треба продовжувати і поглиблювати.

            Вся ділова документація педагогічних працівників в ДНЗ велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог.

          Цілеспрямована робота педагогічного колективу дала позитивні результати, але в його роботі простежився ряд недоліків, недоопрацювань:

-         недостатньо активна участь деяких вихователів;

-         оформлення деяких матеріалів не відповідало Інструкції з діловодства в ДНЗ.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє власний сайт. Фотогалерея, цікаві статті,  форум – це все сприяє відкритості в роботі закладу.

 

Результати роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку

 

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку в межах закріпленої території.

Згідно з електронною реєстрацією в дошкільному навчальному закладі 5-ти річні діти повністю охоплені дошкільною освітою

 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

 

По впровадженню інваріативної складової Базового компонента дошкільної освіти   та для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників впродовж року проводиться гурткова робота «Хореографія» керівником якої являється Магрілова А.Ю. Результати роботи виявлялись в активній участі дітей на святах, батьківських зборах, тощо.

 

 

 

 

Дотримання вимог охорони дитинства,

техніки безпеки, санітарно-гігієнічних

та протипожежних норм

 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2017-2018 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

         У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

            Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

Відповідно до ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний навчальний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

  • Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі;
  • - Організація догляду за дітьми;
  • - Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД;
  • - Робота з колективом по ПБ, ОБЖД;
  • - Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ є відповідальним у створенні та підтриманні безпечних умов для перебування дітей як у приміщеннях так і на майданчиках на подвір’ї.

             У  ДНЗ сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

        Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ДНЗ під підпис, також проводяться інструктажі з персоналом.      

          Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.    Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ДНЗ має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами.

         З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ДНЗ. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція),  вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижнів безпеки: в листопаді 2017 року був проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», а у травні 2018 року був проведений «Тиждень безпеки», де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Під час проведення «Тижнів безпеки», в садочок люб’язно завітали представники ДАЇ.  Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення  підсумкових занять, бесід.   Відзначено роботу театральної студії, яка брала участь у проведенні навчально-розважальних вистав

      Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано  постійно запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ДНЗ.

        На сайті ДНЗ  наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму»,  де розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота ДНЗ з даного питання.

      Санітарно-гігієнічний стан приміщень та території дошкільного навчального закладу у задовільному стані, про що свідчить проведений моніторинг в травні 2018 року по виконанню «Плану моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення на 2018 рік» фахівцями ВСП «Дніпровського міського відділу лабораторних досліджень» ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» та підтримується згідно вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоровя України від 24.03.2016 №234, зареєстрованого у Міністерсві юстиції України 14 квітня 20-16 року за № 563/28693.


Медичне обслуговування.

 

      Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

         Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром , яка працює згідно з графіком Комунального закладу «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №   Єрошенко Н.Ю. та старшою медичною сестрою  Ганжою М.А.  Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

          Медичний блок складається з двох кімнат: кабінет старшої медичної сестри та ізолятора.  Утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться  маркування меблів,  здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

          Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

     Санітарно-просвітницька  робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

 

 

 

Організація харчування.

 

       В ДНЗ організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

 Згідно з рішенням сесії міської ради від 01.12.2016 року №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішенням сесії міської ради від 07.09.2016 №1/13 «Про Програму розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки» зі змінами від 01.12.2016 №18/16, відповідно до наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 03.01.2017 №01 «Про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів», харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2017 році здійснювалось на суму 17,83 грн. для дітей раннього віку та 28,28 грн. для дітей дошкільного віку, відповідно до посезонного меню-розкладу, затвердженого Головним управлінням Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

     Відповідно до законів «Про освіту» від 28.09.2017 №2145-ІІ (із змінами), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами), «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-ІІІ (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних навчальних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість» (із змінами),  постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства  охорони здоров’я України і Міністерсва освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних  та оздоровчих закладах», наказу Міністерсва освіти і науки України від

21.1.2002 №667 «Про встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних та інтернатних навчальних закладах», рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», згідно укладеного договору від 05.03.2018 №267/С  «Про закупівлю послуг за публічні кошти» між директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та директором ТОВ «Контракт Продрезерв 5» організовано харчування дітей в групах з денним перебуванням на день для дітей у ясельних групах 27 грн.93 коп. та садових групах 44 грн. 30 коп.

     Зміни у вартості харчування дозволили наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. Щомісячно діти забезпечені свіжими фруктами, овочами та соками, що має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

      Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

       

 

Соціальний захист вихованців:

 

        Відповідно  до  законів  України «Про освіту» від 28.09.2017 №  2145-ІІ  (із змінами), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (із змінами), «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ (із змінами), Постанови  Кабінету Міністрів України  від  02.02.2011 № 116 «Про  затвердження  Порядку  надання  послуг  з  харчування  дітей  у дошкільних  навчальних,  учнів  у  загальноосвітніх  та  пофесійно-технічних  навчальних закладах, операції  з  надання  яких  звільняються  від  обкладення  податком  на  додану  вартість» (із  змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільного  наказу  Міністерства  охорони  здоров'я  України і  Міністерства  освіти і  науки України  від  01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», законів України «Про державну допомогу сім’ям  з дітьми» від 21.11.1992 №2811-ХІІ (із змінами), «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим» від 01.06.2000 №1768-ІІІ, «Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам» від 16.01.2000 № 2109-ІІІ (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002р. №1243 (із змінами і доповненнями), постанови Кабінету Міністрів  України    від  20.08.2014  № 413 «Про затвердження порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», рішення Дніпропетровської міської ради   від  07.09.2016 № 11/13 «Про програму розвитку  освіти  в  місті  Дніпропетровську на  2016-2020 роки» (із змінами від 01.12.2016 №18/16), наказу Міністерства освіти і науки  України  від  21.11.2002 № 667  «Про  встановлення  плати  для  батьків  за перебування дітей  у  держав   і  комунальних  та  інтернатних  навчальних  закладах», рішення  міської  ради  від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», згідно укладеного договору від 05.03.2018 № 267/С «Про закупівлю послуг за публічні кошти  між директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та директором ТОВ «Контракт Продрезерв 5» та з  метою організації раціонального   харчування дітей  у  дошкільному  навчальному  закладі   та забезпечення соціально-правових гарантій щодо харчування дітей  пільгових категорій організовано харчування дітей пільгових категорій в групах з денним перебуванням дітей на підставі заяв батьків та поданих документів за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 100%  від  вартості  харчування  дитини  на  день:

        Організовано харчування дітей  з  сімей, які  мають    трьох  і  більше  дітей  в  групах    з  денним  перебуванням  на  підставі  заяв  батьків  та  наданих  документів  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  у  розмірі  50 % від  вартості  харчування  дитини  на  день  :

 

Моральне та матеріальне стимулювання працівників,

організація їх відпочинку

та оздоровлення:

 

       З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджені грамотами та подяками.

 Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного закладу одержали грошову винагороду

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості

навчального закладу до управління його діяльністю;

співпраця з громадськими організаціями.

 

У дошкільному закладі діє рада , як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в дошкільному закладі, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

 

 

 

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

 

      Значна увага у розвитку дошкільного навчального закладу приділялась зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Завдяки активній діяльності Батьківського комітету, Піклувальної ради ДНЗ, залучення бюджетних коштів матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу значно покращилась, а саме:

 

- Виконано заміну електрощитів на І поверсі;

- Виконано заміну обвідної труби в підвалі;

- Виконано реконструкцію решіток І поверху (демонтаж, зварювальні роботи, фарбування, установка);

- Виконано ремонт лівої та правої частини коридора ДНЗ ( демонтаж пластикових панелей, поклейка гіпсокартону, штукатурка, шпаклівка стін, фарбування);

- Виконано ремонт спортивної зали з заміною лінолеуму (демонтаж старого лінолеуму, укладка плит на підлогу, штукатурка, шпаклівка стін, фарбування);

- Виконано ремонт на входах (лівий і правий) в ДНЗ з установкою декоративної панелі з кріпленнями;

- Виконано ремонт дверних пройомів 6 штук;

- Придбано сітку на вікна в спортивну залу 30 м2;

- Придбано посуд та інвентар на харчоблок: чашки,, відро металеве, чайник металевий, ножі, терка для овочів, дошка для нарізки продуктів;

- Придбано меблі: шафа для книг, Полотенцесушилки, стільчики дитячі, підступи, тумбочка, стіл дидактичний;

- Придбано текстильні вироби (наволочки, підодіяльники, простирадла, штора для декорацій, гардини, синтепон для декорацій, килим);

- Придбано футбольні ворота  2 шт.;

- Придбано іграшки та спортивний інвентар: набори малих м’ячів, гра Баскетбол, набір музичних іграшкових інструментів, іграшки дитячі, кошики для іграшок;

- Придбано будівельні матеріали: фарби, пісок, стяжка для підлоги,  грунтівка, клей для лінолеуму , лінолеум, пензлі, валики;

- Придбано миючі та дезінфікуючі засоби, порошок, туалетний папір, мило;

- Придбано і встановлено світильники аварійного виходу 2 шт.;

- Придбано електротовари: , електролампи, електоровимикачі світильник на вхід в будівлю;

- Придбано господарчі товари: замок на вхідні двері, дзвінок дверний,  батарейки на терези, шланг для системи доочистки води;

- Придбано термометри кімнатні та для холодильного обладнання;

- Придбано журнали, книги, канцтовари (методичний кабінет, кабінет завідувача, медичний кабінет);

- Проведено підписку періодичних видань;

- Проведено діагностування та перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування пожежних кранів і перевірка їх на працездатність шляхом пуску води, перекочування пожежних рукавів на нове ребро.

- Оформлення музичної зали, придбання декору;

- Систематично проводиться благоустрій подвіря дошкільного навчального закладу: висадка квітів, покіс трави, обрізка кущів, фарбування малих спортивних форм, альтанок; прибирання території всього закладу здійснюється щоденно.

      Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам дошкільного навчального закладу.

 

Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі.

 

Виконання закону України «Про звернення громадян»

 

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України від 07.02.08 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення виконання заходів щодо реалізації конституційних прав громадян на звернення в КЗО ДНЗ  проводиться своєчасний розгляд звернень та особистий прийом громадян, з’ясування причин та детальний аналіз скарг,що надійшли.

 

Проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян.

     Адміністрація та фахівці дошкільного навчального закладу продовжують виконання плану заходів щодо реалізації положень Указу Президента України №1098/2008 з метою недопущення надання неодноразових, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, безпідставної передачі розгляду звернень іншими органами.

 

 Висновок: підводячи підсумки роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік хотілося б відмітити, що в дошкільному закладі створено психологічний комфорт, умови для виховання, розвитку кожної дитини. Увесь режим дитячого закладу - це певна система, в якій кожен фрагмент життя малят спрямований на зміцнення здоров'я та активну життєдіяльність.

 

     Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе

 

      Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові завдання. Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити. Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками. Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т

завідувача Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 267» 

Дніпровської міської ради

Дриголи Світлани Олексіївни

перед  педагогічним колективом та громадскістю

за 2016 – 2017 навчальний рік.

 

        Даний звіт виконаний  на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту базується на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

Мета :

   Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії.

3. Звіт завідувача дошкільного навчального закладу.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

Присутні:

·        Колектив закладу

·        Батьківський комітет

·        Члени ради закладу

·        Представники громадськості

Кількість педагогічних працівників – 19

Освітній рівень педагогів:

Вища освіта – 5 осоіб

Незакінчена вища – 1 особа

Неповна вища – 13 осіб

Кваліфікаційний рівень педагогів:

з/п

Кваліфікаційний рівень педагогів

 

 

1

Вища категорія

1

2

І категорія

1

3

ІІ категорія

1

4

Спеціаліст

2

6

9 тарифний розряд

3

7

Звання «Вихователь-методист»

3

    Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №267» Дніпровської міської ради розташований за адресою:

м. Дніпропетровськ 49087,

вул. С.Ковалевської 55 – а

телефон: 725-28-36

 

Дошкільний заклад розрахований на 12 груп з наповнюваністю 280 дітей.

На даний час в дошкільному закладі функціонує 8 груп:

2 групи раннього віку  та 6 груп дошкільного віку, а саме:

 

2 групи раннього віку(3-й рік життя)

2 групи дітей молодшого віку (4-й рік життя)

2 групи дітей середнього віку (5-й рік життя)

2 групи дітей старшого віку (6-й рік життя)

     Групи комплектуються за віковими ознаками.

     Відвідує заклад 47 дітей раннього віку, 163 дитини дошкільного віку.

 

     Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з терміном перебування дітей 10 годин 30 хвилин з 7.00 до 17.30.

     В ДНЗ № 267 працює 42співробітника, з яких 19 - педагогічні працівники, 23 особи - обслуговуючий та технічний персонал.

 

    Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Конвенції «Про права дитини»,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Закону України «Про охорону дитинства»,

- Закону України «Про дорожній рух»,

- Закону України «Про пожежну безпеку»,

- Закону України «Про охорону праці»,

- Закону України «Про цивільну оборону»,

- Закону України «Про відпустки»,

- Закону України «Про мови»,

- Закону України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм»,

- Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-  

   оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі»

- Базового компоненту дошкільної освіти України,

- Комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», та ін.

    А також, відповідно власного Статуту, «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом на 2015-2020 рр.», правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, державними нормами харчування, посезонного меню-розкладу, затвердженого управлінням Держпродспоживслужби  в м. Дніпрі , плану освітньо-виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік.

    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователі відвідували методичні об'єднання району, належна увага приділялась самоосвіті педагогів, кожен працював над узагальненням індивідуальної методичної теми; новинки педагогічних видань обговорювалися на педагогічних годинах. Педагоги були активними учасниками педрад, педгодин, колективних переглядів.

    Основною метою діяльності дошкільного навчального закладу є виховання здорової , гармонійно розвиненої особистості, підготовка дошкільнят до шкільного життя та інтеграція у суспільство шляхом застосування особистісно-орієнтованої моделі, інноваційних технологій, а також створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

    Педагогічний колектив творчо підходить до своєї роботи, усі володіють теорією та методикою дошкільного виховання. Освітньо-виховну роботу проводять через різні типи та види занять, особливу увагу приділяють особистісному підходу до дитини.

                Згідно річного плану педагогічний колектив працював над забезпеченням, збереженням та зміцненням фізичного та психічного здоров’я дітей, розвитком їх творчих здібностей, реалізації потенціальних можливостей особистості. Навчально-виховний процес здійснювався за програмою «Дитина в дошкільні роки». Працюючи над розділами програми вихователі виховують у дошкільників співчуття, доброту, милосердя, сприяють засвоєнню норм правил поведінки, формують позитивні риси характеру як на заняттях так і в повсякденні.  Приділено уваги вивченню матеріалів, що стосуються Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми «Дитина в дошкільні роки» . З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів,  сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

          Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, аудіо записами. Під керівництвом вихователів – методистів Романенко Л.Ф., Зелюк Г.Ф., Чернікової Т.Я. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.   З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входить журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник” та “Коза – диск” та мережею Internet

         З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання ради, консультації, круглий стіл, тренінги,семінари-практикуми і т.і.

         При проведенні колективних переглядів, конкурсів вихователі демонстрували свою педмайстерність та знання. Цікаво проводились заняття в старших  та середніх групах з мовленнєвого розвитку та продовжувалась робота з мовленнєвого розвитку засобами малих жанрів фольклору з дітьми старшого віку, яка сприяє збагаченню образної пам'яті у дітей, а внаслідок і образного мовлення. Завдяки такій роботі діти навчилися висловлювати власні думки, експресивні способи поведінки, виражати власні потреби і встановлювати взаєморозуміння  іншими людьми – а це є одним із важливих показників психологічної готовності дитини до школи.

       Аналіз результатів обстеження дітей старшої групи довів, що дошкільнята мають позитивну мотивацію до навчання в школі, та необхідний рівень знань.

      Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: розвиток порівняльного і пояснювального мовлення; розвиток дрібної моторики руки; розвиток сенсомоторної координації на аркуші і техніка малювання; формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності, психофізичне здоров’я дитини, розвиток креативних та творчих здібностей дітей.

 

На відкритих заняттях були присутні батьки вихованців дошкільного закладу. За результатами проведеної роботи  було схвалено роботу педагогів, відзначилася робота з дітьми, а також творчий та креативний  розвиток дітей дошкільного віку.

        Робота методичного кабінету та робота з кадрами були направлені на орієнтацію вихователів на особистість дитини з урахуванням їх психологічних та вікових особливостей, інтересів, нахилів.

       Вже традиційним став  щорічний, весняний концерт, «Весняний водограй», з залученням батьків вихованців, випускників нашого садочка та знаменитих людей.

       Робота з батьками відбувалась через залучення їх до проведення свят, розваг, тематичних занять, Днів відчинених дверей, консультацій та батьківського клубу «Зростаємо разом».

 

      На загальних та групових батьківських зборах батьків ознайомили з завданням та метою дошкільної освіти, особливостям розвитку дітей, умовами, необхідними для мовленнєвого розвитку, питаннями підготовки дітей до навчання в школі.

      Батькам було запропоновано переглянути підсумкові заняття в кінці навчального року.

      Але залишаються проблеми, які весь педагогічний колектив буде вирішувати і надалі :

- підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

- формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів;

- всебічне вивчення специфіки кожної сім’ї;

- психолого-педагогічна допомога батькам у формуванні особистості кожної дитини.

 

1.        Згідно річного плану продовжувалася робота з питань логіко-математичної компетентності дошкільників, як основи для інтелектуального розвитку дітей та формування життєво-необхідних практичних знань та вмінь;

2.        Виховання національної самосвідомісті шляхом розширення знань про свій родовід та оволодіння багатством рідної мови.

 

 

Вихователі працювали і продовжують працювати над таким цікавими темами:

       Середня група № 4 (вихователь Романенко Л.Ф.) працює над темою «Розвиток інтелекту і творчості на заняттях з творчого конструювання»,  що розвиває інтелектуальні і творчі  здібності дитини, формує вміння спільно діяти, доброзичливо ставитись один до одного.

          Молодша № 6 (вихователі Пірог Н.О., Зелюк Г.Ф. ) працює над темою  «Виховуємо казкою» , що формує уявлення про відносність добра і зла, вміння правильно ставитись до власних і чужих помилок, вчить міркувати, порівнювати та аналізувати. Розвиває уяву та фантазію.

          Середня група  №3 (вихователь Староконь Ю.В.) працює над темою «Театральна діяльність»,  що розвиває творчі  здібності дитини, підвищує культурний рівень, виховує любов до театру.

          Старша група  №7 (вихователь Василевська В.В.) поглиблено працює над темою «Ознайомлення дітей з культурною спадщиною українського народу», спрямовувала свою роботу на формування всебічно розвиненої особистості,  виховуючи любов до України, рідної мови інтерес до історії рідної землі та повагу до народних звичаїв та традицій.

        Старша група  №2 (вихователі Самосенко Ю.В., Голубєва І.О.) працює над темою «Розвиток креативних здібностей засобами солоного тіста». Протягом року педагоги розвивали у дошкільників потребу в творчості, спонукала до пізнання  та створення образів, що сприяє розвитку креативних здібностей малят.

         Молодша група  №8 (вихователь Копієвська І.В., Хорошко Г.О.) працює над темою «Розвиток логіко-математичної компетентності дошкільників» Вихователі постійно шукали нові форми і методи роботи з метою формування у дітей логіко-математичної компетентності., створювали розвивальний простір для гармонійного та різнобічного розвитку вихованців.

        На протязі року у  групах раннього віку вихователями  Рябковою Г. М. та  Хорошко Г.О. приділено уваги сенсорно-моторним  здібностям  малят, а в другій групі того ж віку вихователями  Панасюк Н.В. створено  цікаві розробки та новий дидактичний матеріал для дітей раннього віку. В цих групах постійно оновлюється розвивальне середовище згідно  вимог Базового компоненту.

     Цікаво та неординарно проводились заняття в старших  та середніх групах з питань логіко-математичної компетентності дошкільників. Продовжувалась робота з мовленнєвого розвитку засобами малих жанрів фольклору, яка сприяє збагаченню образної пам'яті у дітей, а внаслідок і образного мовлення. Завдяки такій роботі діти навчилися висловлювати власні думки, одним із важливих показників психологічної готовності дитини до школи.

     Система проведених заходів сприяла позитивному результату у засвоєнні дітьми знань, умінь, навичок згідно Базового компонента дошкільної освіти

 

     Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

* збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

* формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та розкриття природного    потенціалу та можливостей дітей;

* забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

*  виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

      В квітні 2016 року проводилося тематичне вивчення стану рівня організації освітньої діяльності щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників

   Результати отриманні під час вивчення свідчать про те, що у всіх вікових групах робота з розвитку логічного мислення проводиться на належному рівні, використовуються математичні ігри, казкові сюжети та елементи змагань. Педагоги намагаються так організувати педагогічний процес, щоб діти самостійно приходили до висновків. По вікових групах матеріали систематизовано на основі ключових математичних понять (величина, множина, кількість і лічба,  колір, геометричні фігури, орієнтування у просторі та часі).

        На допомогу вихователям були проведені групові та індивідуальні консультації з таких питань:

- Дидактична гра, як засіб розвитку логіко-математичної компетентності у дітей дошкільного віку.

- Формування у дітей математичних уявлень: множина, величина, форма, простір

- Цікава математика.

 

      Всі відкриті перегляди занять проводились для обміну та впровадження в практику роботи практичного досвіду для малодосвідчених та молодих фахівців дошкільного закладу. Під час організованої освітньої діяльності педагоги створювали  проблемні ситуації, ставлячи перед дітьми запитання: «Чому?», «Хто вважає інакше?», «Як можна зробити по іншому?».

     У всіх дошкільних групах узагальнено наочний та роздатковий матеріал для ведення педагогічного процесу з розділу «Цікава логіка та математика».

     Основними формами організації роботи з дітьми є логічні та математичні ігри.

    

     Велику увагу дітям було приділено практичним психологом. Шайда Г. В. Вона створила позитивний мікроклімат на загальних та індивідуальних заняттях з дітьми, розкрила потенціал можливостей старших дошкільників та провела роз’яснювальну роботу серед батьків з приводу необхідності звернення уваги на психофізичне здоров’я дітей. На протязі року працював батьківський клуб «Зростаємо разом». В семінарах-практикумах брали участь як батьки так і вихователі груп.

     Протягом року проводилася  перевірка знань, психологічної та фізичної підготовки дітей до навчання в школі. Аналіз результатів перевірки  дітей старших груп  довів, що дошкільнята мають позитивну мотивацію до навчання в школі  та необхідний рівень знань.

     В квітні місяці в ДНЗ був проведений тиждень безпеки життєдіяльності дітей, на який люб’язно завітали представники ДАЇ. Відзначено роботу театральної студії, яка брала участь у проведенні навчально-розважальних вистав.  Вихователями поповнено наочний та дидактичний матеріал з питань безпеки життєдіяльності дітей, в роздягальнях та групових кімнатах створені інформаційні куточки з ОБЖД.    

         Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання  часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах , виробничих нарадах . У групах, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

 

Перспективними напрямами роботи з сім'єю на наступний період є:

* Формування тісного взаємозв'язку  ДНЗ із сім'єю, вивчення особливостей спілкування в сім'ях

   з  метою  здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

* Проведення родинних свят, батьківських зборів, Днів відчинених дверей; робота консультпунктів;

* Особистісна діагностика дітей, індивідуальне консультування батьків психологом з метою

 вирішення труднощів і проблем розвитку дітей.

        Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ДНЗ у співпраці із сім'ями вихованців: більшість батьків вихованців (86%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрою; батьків задовольняють педагоги, які працють з дітьми (89%), і їхнє ставлення до дітей; (78%) членів сімей вихованців із задоволенням і інтересом спілкуються із педагогами ДНЗ, умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 89% опитаних батьків, середній рівень мають 12%.

 

 

 

 

Вжиті заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

 

     На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) та згідно з річним планом роботи педагогами

ДНЗ № 267 було проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону станом  на  03.09.2016р.

    Таким чином на кінець 2016 навчального року всього дітей 5-ти річного віку – 43, із них відвідують ДНЗ № 267 - 24 дітей, ДНЗ № 278 – 11 дітей,  ДНЗ№ 90 – 4 дитина, ДНЗ № 243 – 2 дітей,  ДНЗ№ 116 – 2 дитини. Неохоплених дошкільним навчанням – немає.

Вжиті заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

     Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на формування та збагачення освітнього середовища у відповідності з сучасними вимогами розвитку та функціонування дитячих установ. На даному етапі відбувається реалізація роботи усіх ланок закладу для забезпечення мобільності та модернізації навчання та виховання дітей дошкільного віку. Кожен структурний елемент установи  повинен нести  певну педагогічну, психологічну та соціальну функцію.

     На теперішній час сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій, духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Нові психолого-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами, є досі актуальними. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. Постійно працює в системі «Інтернет» на порталі «Класна оцінка» сайт дошкільного навчального закладу, де висвітлюються новини, заходи, що поводяться в дитсадку на протязі року. За допомогою сучасних технологій, як використання «3-D подорожі», користувачі сайту мають можливість здійснити віртуальну подорож по  дошкільному навчаль-ному закладу, оглянути групові, спальні, навчальні, розвивальні приміщення та територію майданчиків і спортивних площадок. Для систематизації та оптимізації роботи  введений  сайт «Курс дошкілля», де створена база по наповнюваності груп дітьми дошкільного віку.

Організація різних форм позаурочної

навчально-виховної роботи.

     Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Праціює гурток за напрямком :

-  хореографія  (за участю  керівника гурткової роботи)

     У квітні місяці в нашому садочку на високому рівні проводився концерт юних талантів «Весняний водограй», який уже став традиційним, за участю вихованців усіх вікових груп та їх батьків. В організації цього концерту приймали участь весь педагогічний колектив, помічники вихователів, батьки вихованців. А режисерами  стали – музичний керівник Чернікова Т.Я., яка має педагогічне звання «Вихователь-методист» та керівник хореографічного гуртка Магрілова А.Ю.

 

Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

 

     У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

     Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

     Постійно для покращення матеріально-технічної бази залучаються спонсорські кошти та благодійні батьківські внески

     Завдяки активній діяльності Піклувальної Ради закладу та батьків  матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу значно покращилась,а саме:

-Виконано заміну вікон на металопластикові :

- група №3 (роздягальня);

- проведено ремонти групового приміщення (групи №1,4,6);

- проведено ремонт роздягальні групи №1;

- проведено заміну змішувачів, шлангів до них та ремонт сантехніки (групи №4,6, харчоблок)

Придбано:

- спортивне обладнання для занять з фізкультури;

- столи трапецієвидні (3 штук) в кабінет психолога;

- стільчики дитячі (10 шт.) в кабінет психолога;

- посуд (група №4);

- канцтовари (книги складського обліку, папки, бланки, коробки для архіву)

- пісок для пісочниць на кожну групу 

- господарчий інвентар (лопата);

- миючі та дезінфікуючі засоби;

- будівельний матеріал для ремонту;

Проведено:

- підписка періодичних видань;

- ремонт побутової техніки (електроплита, м’ясорубка, водонагрівач, холодильник)

- технічне обстеження заземлення, прочистка каналізаційної системи, промивка системи теплопостачання, утеплення теплотраси, обслуговування технічного кухонного обладнання, здійснена планова державна повірка манометрів та термометрів, лічильника на елеваторному вузлі теплопостачання.

- заміна кранів на системі опалення;

- перезарядку вогнегасників;

- ремонт центрального електрощита з відключенням від ТП

- лабораторні дослідження піску, води, повітря в групових кімнатах;

- обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;

- систематично проводиться благоустрій подвір’я, що надає можливість утримувати обладнання ігрових майданчиків в належному стані; прибирання території всього закладу та майданчиків здійснюється щоденно.

- Будівля та територія закладу знаходиться під охороною  приватного підприємства «Легіон».

     За бюджетні кошти придбані медикаменти в дошкільний навчальний заклад.

    Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам дошкільного навчального закладу.

 

 

 

 

 

 

Вжиті заходи щодо забезпечення  КЗО ДНЗ №267 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

     В дошкільному навчальному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. На теперішній час у певній мірі забезпечено навчальний заклад педагогічними кадрами. На даний час всі ці штатні одиниці залучені і працюють згідно графіка.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

 

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”.

     У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться «Дні здоров’я», спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

     Кожен працівник закладу двічі на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітникам надаються виплати по листам непрацездатності на випадок хвороби.

        Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57 Закону України «Про освіту»).

 

Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки,

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

        Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей . Також одним із основних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, крім навчання та виховання дитини  є, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, - "… збереження життя,  фізичного та  психічного здоров'я вихованців згідно із законодавством"

З цією метою у нашому закладі проводиться значна робота, а саме:

Перш за все, щоб умови знаходження дітей у закладі відповідали встановленим проводиться відповідна робота з вихователями. Так обов’язки вихователів щодо роботи з вихованцями визначені у посадових обов’язках викладених у Посадовій інструкції.

     Одним з напрямків створення безпечних умов для дітей - це навчання дітей правилам безпечного поводження під час навчально – виховного процесу. З цією метою у дошкільному закладі передбачено проведення бесід, інструктажів з дітьми перед проведенням організованих педагогічних заходів. Поводяться Тижні безпеки дитини під час яких у кожній групі проводяться тематичні заходи. Аналіз матеріалів «Тижнівбезпеки» свідчить про те, що якість і змістовність заходів, за останній час, значно покращилися.

Для якісного проведення навчання дітей безпечному поводженню у надзвичайних ситуаціях провоться робота з підготовки комплектів бесід, сюжетно рольових ігор за тематикою «Тижнів безпеки».

Ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» , а також заняття з надзвичайних ситуацій.

      Кожен робітник ДНЗ є відповідальним у створенні та підтриманні безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на майданчиках на подвір’ї.

       З даного питання адміністрацією дошкільного закладу видаються  відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом, відбувається обговорення на педгодинах та нарадах. Вихователі постійно  проводять бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму та оформлюють  інформаційні баннери.  

     Протипожежний стан приміщень та території КЗО ДНЗ  був перевірений відділом наглядово-профілактичного обслуговування АНД району у липні місяці 2016 року. Під час перевірки виявлені недоліки з питань встановлення автоматичної пожежної сигналізації та виведення на пульт централізованого спостереження пожежної охорони сигналів від приймально-контрольних приладів УПС та АУП, та запропоновані заходи щодо поліпшення стану пожежної безпеки в дошкільному навчальному закладі.

    Товариством з обмеженою відповідальністю пуско-налагоджувальної організації «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ» наданий технічний звіт по профілактичним випробуванням та перевірки електрообладнання дошкільного навчального закладу станом на травень 2016 року. За даними перевірки технологічне та електрообладнання не має вище норми  опіру та відповідає нормам ПТЕЕП.

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

 

    Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», а також «Інструкції про організацію харчування дітей в ДНЗ», чинних санітарних норм  та правил.

Діти одержують 3-х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Всі постачальники пройшли тендер отримали дозвіл на постачання продуктів в заклад.

Продукти харчування надходять разом з сертифікатами якості та висновками санепідемічної експертизи.

 

     Раціон харчування дітей має бути збалансованим згідно вимог потреби організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. Тому особливу увагу приділяється виконанню державних норм харчування дітей, про що свідчать щомісячні звіти про виконання норм та створення контролю з питань організації харчування дітей дошкільного віку.

     Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році здійснювалось відповідно до меню, яке погоджено з Управлінням Держпродспоживслужби у місті Дніпрі. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, що має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

     З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

     З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Технологічне та холодильне обладнання має задовільний стан.

    Відповідно до законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91р. № 796- XII (із змінами), «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060- XII ( із змінами), «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92р. № 2811 ( із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних дошкільних закладах» від 21.11.2002р. №667, з метою забезпечення соціально-правових гарантій щодо забезпечення раціональним харчуванням дітей пільгових категорій в дошкільному закладі організовано:

 

Безоплатне харчування дітям з малозабезпечених сімей;

Безоплатне харчування дітям батьки яких є учасниками АТО;

 

установлено знижку з оплати за харчування на 50% від вартості дітям;

 

 

     Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється лікарем-педіатром, яка відвідує дошкільний заклад щочетверга. Старша медична сестра закладу здійснює медико-педагогічний контроль за станом фізичного здоров’я  дітей,  профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, про-філактичних щеплень, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил. В дошкільному навчальному закладі  працює  медична сестра з дієтичного харчування, яка  забезпечує повноцінне харчування дітей із складанням меню-розкладу на кожен день та враховує потреби  дітей в дієтичному харчуванні.

 

     Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

- контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;

- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

 

     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

 

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

 

       На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення виконання заходів щодо реалізації конституційних прав громадян на звернення в КЗО ДНЗ  проводиться своєчасний розгляд письмових звернень та особистий прийом громадян, з’ясування причин та детальний аналіз скарг, що надійшли. Проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 

 

                  Голова батьківського комітету                             С.О.Грузинцева

                 Завідувач дошкільного закладу                            С.О.Дригола